En læser spørger:

Min fold er på 1.700 m2. Jeg har fået at vide, at den er rigelig stor til vores to heste. Hvad siger lov om hold af heste ift. folde og hestevelfærd?

Mvh. Sigrid

Svar fra hestekonsulenten

Kære Sigrid

Lad os slå det helt fast: Folde kan ikke blive for store, og 1.700 m2 er for lidt – selv til to heste. Også selvom lov om hold af heste angiver et minimumskrav til foldes størrelse på 800 m2.

Danmark er på flere måder et foregangsland for hestevelfærd, for ingen andre lande har en lovgivning der på samme måde sikrer nogle af hestens væsentligste behov. Men på nogle punkter er den ikke skarp nok i formuleringen.

Minimumskravet til folde er alene et udtryk for hvad arbejdsgruppen kunne blive enige om, da de sad ved bordet. Så du skal ikke læse loven som, at opfyldelse af minimumskravet til fold giver optimal hestevelfærd. Selvfølgelig er der også praktiske og økonomiske forhold der influerer på foldstørrelsen.

De fleste af os har både matriklens beliggenhed og økonomien at tage hensyn til. Det er kun de færreste der kan tilbyde hestene enorme græsarealer.

Mange aspekter påvirker hestevelfærden

Har du et mindre areal, behøver du ikke at fortvivle for der er mange aspekter der samlet medvirker til høj hestevelfærd. Ofte kan man sagtens finde rimelige kompromiser, hvor hestene sikres tilstrækkelig bevægelsesfrihed – selv med arealer på få hektar.

Hold hestens behov for øje, når du trækker hegnslinjerne og udnyt dine arealer bedst muligt. Få os evt. til at belyse de praktiske og sikkerhedsmæssige muligheder, du har.

Hestevelfærd er en størrelse der er svær at måle, men sikkert er det, at jo større folde, desto mindre aggression mellem hestene og mindre risiko for skader. Jo større folde, desto mindre risiko for tabte sko pga. optrådte og mudrede folde.

Konklusionen er altså klar: Små folde giver ikke optimal hestevelfærd! Søger du inspiration til at få det bedste ud af den jord du har, kan du læse vores artikel om, hvordan du får det bedste ud af den jord du har og skaber optimal velfærd for dine heste.

Jeg kunne uddybe mange andre aspekter ved etablering og den løbende forbedring af folde. Om valg af ejendom, om planlægnings- og etableringsfasen, om udfordringer til hestene og om hestevelfærd på folden.

En fold bør altid være stor nok til, at alle heste til enhver tid kan bevæge sig frit i alle gangarter.

/ Dorte Rebbe

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. FOLD & FRIHED
  6.  » Hestevelfærd og foldstørrelse. Hvornår er folde store nok?