Foldtid nødvendig for hestens velfærd

Ja, Din hest har også behov for foldtid.

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.

 1. FORSIDE
 2.  » 
 3. Viden
 4.  » 
 5. Fold & frihed
 6.  » Hestefolde. Få det bedste ud af den jord du har og skab god hestevelfærd

Masser af plads, social kontakt og frisk luft forhindrer adfærdsproblemer og giver sundere heste. Derfor skal heste på fold.

Etablering af gode folde er helt afgørende for, om dit hestehold får den optimale velfærd.

Husk at folde kan blive for små – men aldrig for store!

/ Dorte Rebbe

Mere plads til hestene er også en fordel for dig

Når hestene har god plads, færdes på et sikkert underlag, får social kontakt og frihed til røre sig, bliver de afbalancerede og nemmere at håndtere og ride eller køre – både hjemme og ude. Samtidig får hestene styrket deres lunger, sener, led og muskler. Alt i alt forebygger du adfærdsproblemer og sygdomme.

Når vinterfolde er mudrede eller står under vand, skyldes det, at jorden pakkes under den tunge vægt fra hestene. Det medfører, at vandet ikke kan trænge væk, bl.a. fordi området mangler afløbsmuligheder; dvs. dræn eller alternativt en grøft eller en å.

Valg af hesteejendom

 • Vælg en ejendom med et jordtilliggende, som er egnet til hestehold
 • Hvor er det nemmest at lave en tør vinterfold, og hvor kan folden bedst ligge ift. stalden?
 • Lav 3-4 folde –også selv om du kun har få heste
 • Brug højtliggende og gerne kuperet terræn
 • Er der naturlige læforhold, du kan inddrage?
 • Lad græsfoldene indgå i omdriften af jorden for at undgå pakning af jorden.

Før du går i gang

 • Kend jordens bonitet og tekstur med henblik på dens vandkapacitet og gennemtrængelighed for vand. Sandjord og grus er bedst, lerjord dårligst
 • Skab overblik over de eksisterende drænforhold
 • Beregn min. 0,5 hektar pr. hest ud over vinterfoldene
 • Store folde er nemmere at vedligeholde med hensyn til græsmarkspleje
 • Overvej etablering af varierende underlag på helårsfolden og fast underlag på de mest trafikerede steder.

Fri bevægelse på fold er en af de vigtigste faktorer for optimal hestevelfærd

En fold bør altid være stor nok til, at alle heste til enhver tid kan bevæge sig frit i alle gangarter.

/ Dorte Rebbe

Planlægning og etablering af dine folde

 • Tag en entreprenør med på råd om, hvad der er den bedste løsning for dig
 • Indregn omkostninger til etablering og vedligehold af dræn i budgettet for din hesteejendom
 • Husk også omkostningerne til etablering og vedligehold af de gode græsfolde
 • Etablér læforhold – du kan søge støtte til plantning af læhegn
 • Husk læskur mod vestenvind i vinterhalvåret og mod solen om sommeren
 • Lav en plan for omdriften af dine græsfolde
 • Lav aflange folde, hvis foldene er små
 • Lad ledåbninger være min. 4 meter brede, så maskiner kan køre ind
 • Giv hestene regndækkener på, hvis de har tendens til at fryse eller tabe sig
 • Brug frostfri drikkekopper– det sikrer adgangen til frisk vand
 • Husk hegnssikkerhed – ingen skarpe hjørner og slapt hængende hegn
 • Husk foldrotation – græsfoldene behøver hvile.

Giv dine heste udfordringer på folden

Når foldene er tørre hele året, får hestene mest gavn af dem. Er der desuden udfordringer for hestene, sikres de den bedste velfærd:

 • Tillad at hestene kommer på fold med andre heste i mange timer dagligt
 • Lad også hingsten komme på fold
 • Giv hestene mulighed for at søge efter og udvælge foder – optimalt frisk græs som ’tag selv’, alternativt serveret som wraphø, frøgræshalm m.m.
 • Gør gerne brug af udfodring flere steder på arealet
 • Benyt foldrotation efter sæsonen og hestenes behov i øvrigt
 • Gør foldene spændende med små forhindringer som træstammer og grene, kobørster og ophængte fendere (bådtilbehør).

Ulemperne ved små, flade mudderfolde uden læ er til at få øje på! De giver hestene for få valgmuligheder og ringe bevægelsesfrihed og øger risikoen for at få muk og tabe sko. Desværre er langt de fleste folde i dag alt for små.

Få mere information

Se jordbundsforholdene dér hvor du bor hos Geodata eller Landbrugsstyrelsen.

Få alle realistiske muligheder belyst. Prøv vores hotline eller få konsulenten ud på besøg.