Er du én af de mange hesteejere der har flere heste end du har græs til, så læs med her.

/ Dorte Rebbe

Du har set det mange gange. Græsfolden er hurtigt nedbidt og og mængden af ukrudt og kløver bare stiger. I juli måned er græsningssæsonen teknisk set slut pga mangel på græs. Men sådan behøver det ikke være. Med rotationsgræsning får du en bedre udnyttelse af de folde du har.

Idéen er at hestene kun får adgang til græs på min. 15 centimeter (og gerne højere), og når den aktuelle fold er afgræsset, flyttes hestene til en ny fold med god græshøjde. Det betyder at græsset på den fold der netop er afgræsset ikke dødbides dvs. bides af under vækstpunktet som sidder ca. 5 cm over jorden.

Dødbidning giver masser af ukrudt

Der kan også være områder på folden, hvor græsset smager særlig godt og derfor dødbides ekstra hurtigt. Det skal du holde øje med og måske flytte hestene til en anden fold lidt tidligere end du ellers ville have valgt. Når græsset dør, tager ukrudtet hurtigt pladsen og græsset kommer ikke igen før næste sæson efter der er ydet græsmarkspleje.

Overvej bla. om foldene trænger til omlægning eller vælg en græsfrøblanding og håndså.

Rotationsgræsning

Med rotationsgræsning får græsset mulighed for genvækst efter græsning. Det betyder samtidig at ukrudtet ikke ’får frit spillerum’ og fortrænger græsset. Og husk at let gødskning i foråret er nødvendig for at give græsset ’noget at leve af’. I modsat fald overtager ukrudtet de bare pletter på folden.

Få mere græs til dine heste. Sådan gør du

Overvejelser ifbm. rotationsgræsning

Hvordan gør du så i praksis? Det nemmeste er at opdele folden i mindre folde fx med flytbare plastikpæle og 20 mm bånd i to højder. Der er ikke nogle faste krav til antallet af folde og foldstørrelsen. Størrelsen tilpasses afhængig af hvor mange folde du har mulighed for at lave og hvor mange heste du har, men de må i sagens natur aldrig blive mindre end lovens mindstekrav på 20 x 40 meter (som i øvrigt er al for lidt). Regn med at hver fold skal kunne hvile i 3-4 uger afhængig af vejret og tildel gerne lidt NPK gødning før regnvejr.

Vand på foldene

Husk også at der skal være vand tilgængeligt på foldene, hvis hesten skal gå der i mere end 4 timer. Det er uden betydning for hestene, om det er permanente vandingsanlæg eller flytbare baljer, når blot vandet er frisk.

For fede af for meget græs

Tænker du at dine heste bliver for fede med al det græs? Så er løsningen at de tilbringer en tid på jordfold med adgang til ’lav-kalorie’grovfoder fx byghalm. På den måde forlænger du også perioden en bestemt fold kan benyttes, fordi nedgræsningen sker i en roligere tempo. Men heste er nu indrettet til at indtage græs og må ikke faste mere end 3-4 timer i døgnet.

Næste græsningssæson

Når du først har været en sæson igennem med rotationsgræsning, vil du opleve, at det bliver nemmere til næste år. Du kender dine græsarealer bedre; du ved, hvor der hurtigst bliver dødbidt og hvor længe dine heste ’kan tåle’ at gå der. Dine heste får glæde af denne forlængede græsningssæson, og du kan nyde, at du kan sikre dine heste en naturlig adfærd.

Få personlig og uvildig hesterådgivning

Få fakta i en verden af ubegrænset information. Sådan gør du:
  1. Book din tid hos Dorte ved at vælge antal minutter her
  2. Videresend din ordre-kvittering til [email protected] med 1) ønske om tidspunkt, 2) stikord ift, hvad du ønsker svar på, 3) om du foretrækker zoom, teams eller telefon
  3. Modtag besked om aftalt tid
  4. Dorte kontakter dig på det aftalte tidspunkt.

Hesterådgivning tilbydes indenfor en lang række emner på alle hverdage 09.00-15.30 og efter aftale. Hesteagronom, Cand. Scient Animal Science Dorte Rebbe har mere end 30 års erfaring. Få svar allerede idag, hvis der er en ledig tid.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Fold & frihed
  6.  » Få mere græs til dine heste. Sådan gør du