Det gode hesteliv på fold

Lav naturlige læhegn

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Fold & frihed
  6.  » Berig hestefolden med læhegn. Sådan gør du

Ønsker du at give dine heste et naturligt og varieret liv på folden? Ønsker du at få et rigere dyre- og planteliv omkring dig og dine dyr og ønsker du at øge værdien af din hesteejendom? Bliv inspireret til at plante læhegn om dine folde her!

/ Dorte Rebbe

Det er et faktum at mennesker såvel som dyr trives bedst i varierede, smukke og grønne omgivelser. Et læhegn bestående af levende træer og buske tiltrækker mange forskellige dyrearter, så som insekter, fugle og vildt. Hestene, som dagligt nyder at gå på folden i mange timer, bliver stimuleret og vender sig til lyde og sanseindtryk, hvilket er en styrke set i relation til adfærd.

Hesten vænnes til, at der sker noget omkring den; helt spontant og ledsaget af lyd- og synsindtryk. Samtidig har et hegn den fordel, at det kan være med til at beskytte flokken for overstimulering. Det ses eksempelvis, hvis folden ligger ud til en stærkt befærdet vej eller på en rideskole med megen trafik af biler og cykler og menneskers kommen og gåen.

Inden du går i gang

Inden du går i gang, er der en række overvejelser, der er værd at gøre sig. Overvej, hvordan du får mest ud af dine investeringer i forhold til herlighedsværdi samt inddrag de praktiske hensyn, så du får mest muligt ud af din indsats. Er der en smuk udsigt fra folden, du vil bevare? Er der ofte en strid vind fra vest, som hestene skal beskyttes imod?

Vestenvinden er den mest udbredte her i landet, hvorfor det er hensigtsmæssigt at sætte en beplantning af varieret højde og tykkelse, der stemmer op for og filtrerer vinden. Vinden fra nord er den hårdeste og koldeste, så her er det også på sin plads med et hegn. Mod syd derimod, kan det bedst svare sig at plante enkeltstående træer eller små klynger af buske, hvor hestene kan søge skygge. Et massivt hegn mod syd, vil give så megen skygge, at græsvæksten går i stå.

Læg budget

Overvej, hvilke muligheder du har, inden for dit budget. Kan det betale sig at bruge helt unge planter, eller har du råd til at plante lidt større vækster, så beplantningen hurtigere vokser til. Overvej også hvilke typer af planter, der egner sig til formålet. Planter til læhegn og naturlige beplantninger behøver ikke nødvendigvis at koste en formue: Med et godt forarbejde i forhold til behandling af jorden, samt omhu med at små buske og træer i vækst – i hestes nærhed – skal beskyttes, kommer du langt med dine anstrengelser. Husk også at være opmærksom på, at visse arter og deres frugter er giftige for heste.

Læhegn giver liv, læ og skygge

Der er mange muligheder for at gøre foldområdet varieret, når du ønsker at skabe miljø via beplantning. Planter du et læhegn midt i en fold eller på foldens sydside, har hestene mulighed for at søge skygge, læ for vinden eller fred for summende insekter. Du kan plante omkring folden på flere måder. Eksempelvis kan du vælge at sætte fokus på:

  • Tætte hegn, der giver læ og skygge
  • Enkeltstående træer
  • Små lunde, remiser og krat

Et læhegn kan i princippet varieres over ovenstående tema, hvor selve hegnet kan bestå af en variation af træer og buske i rækker fra 3 til 7 alt efter forholdene. Jo bredere hegn, des større mulighed for variation. Eksempelvis med træer i det midterste felt, busklignende vækster i de øvrige rækker og små lysninger her og der til glæde for vildtet.

Vigtigst er, at der er læ i alle niveauer. I de brede læhegn kan også anlægges en ridesti til glæder og gavn for hest som rytter. De første år efter de nye planter er sat, skal du være omhyggelig med at fjerne ukrudtet, indtil planterne har fået tilstrækkelig kraft og fylde til at kunne klare sig. Du må påregne, at nogle planter går til, så efterplantning er en rigtig god idé.

Tags