World Breeding Federation for Sports Horses blev grundlagt i 1994 med det formål at fremme og støtte avlsudviklingen af sportsheste på verdensplan.

Hvem er World Breeding Federation for Sport Horses

World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) er et non-profit avlsforbund med næsten 80 sportshestestambøger fra hele verden, der repræsenterer omkring 150.000 hesteavlere.

WBFSH fremmer alle sportshesteavleres fælles interesser gennem sine stambøger og fungerer som et repræsentativt organ for sportshesteavlssektoren.
  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Avl
  6.  » World Breeding Federation for Sports Horses (WBFSH)