The National Stud forblev i Irland indtil 1943 men er nu beliggende i Newmarket, hvor det hører under Landbrugsministeriet og er én af fuldblodsavlens højborge.

I fuldsblodsavl anvendes altid naturlig bedækning.

/ Dorte Rebbe

Historien om National Stud

The National Stud i Newmarket opstod i 1916, hvor admiral Hall Walker gav hele hans avlsbesætning til nationen på betingelse af, at man købte hans avlscenter i Irland. Besætningen bestod af 43 hopper fra nogle af de bedste britiske blodlinjer, og stutteriet havde produceret en Derby vinder Minoru, en Oaks vinder Cheery Lass og mange andre topheste. Tilbuddet blev accepteret på betingelse af, at der også blev avlet lette første klasses heste til brug i hæren.

Den stigende mekanisering i hæren mellem de to verdenskrige medførte et nedsat behov for hestene, men regeringen bevarede stutteriet med henblik på at producere første klasses fuldblodsheste. Stutteriet fungerede derefter som andre stutterier med salg af åringer ved offentlige auktioner. De beholdt unge hopper, som skulle indgå i den fremtidige avl, men lejede dem som løbsheste i perioden, indtil de kunne bedækkes. Stutteriet havde stor succes og avlede gennem årene en lang række af vindere.

National Stud flytter til Newmarket

The National Stud forblev i Irland indtil 1943 men er nu beliggende i Newmarket, hvor det hører under Landbrugsministeriet. Der skete en radikal ændring i stutteriets politik i 1963, hvor det blev bestemt, at hopperne skulle sælges, og man koncentrerede sig herefter udelukkende om at have første klasses hingste. National Stud i Newmarket er på 81 ha., og staldene er traditionelle efter engelske forhold med enkeltbokse og halvdøre. Området er opdelt i en hingste- og hoppeafdeling. Hoppeafdelingen er yderligere opdelt, og opdelingen er udført af hensyn til evt. udbrud af sygdom. Indenfor engelsk fuldblodsavl anvendes iøvrigt kun naturlig bedækning.

Der er oprettet et konsortium for hver hingst. Når totalværdien for nye hingste er blevet fastsat, udbydes ialt 40 anparter til salg. Prisen på disse er selvfølgelig afhængig af hingstens pris. En anparter giver ejeren af denne ret til at sende en hoppe til denne hingst. Hvis hoppeejeren ikke ønsker at benytte hingsten kan han sælge rettigheden til en anden for den pågældende sæson.

Foling under opsyn

Under normale forhold ankommer drægtige hopper som skal bedækkes efter folingen noget tid før folingen. Hoppen opstaldes i én af de 20 folebokse. I hver boksdør er der et lille kikhul, så hoppen kan observeres, uden at hun forstyrres. I foleafdelingen er der desuden et lille laboratorium. Et til to døgn efter folingen flyttes hoppe og føl til en tilstødende stald. Senere flyttes hoppe og føl til en cirkulær staldafdeling, hvor de forbliver, til de skal tilbage til ejerens stald.

Bedækning af avlshopper

Goldhopper, unghopper og hopper med føl, som er født hjemme, ankommer til stutteriet for at blive bedækket med den hingst, der foreligger aftale om. Disse forskellige kategorier af hopper holdes adskilt fra hinanden for at reducere infektionsrisikoen. Bedækningssæsonen varer fra midt i februar til midten af juli. Der anvendes en “teaserhingst” for at vurdere om hoppen er i brunst eller ej, og en dyrlægeundersøgelse afslører det optimale tidspunkt for bedækning. Hopperne scannes jævnligt for at bekræfte drægtigheden, uden at hoppe og foster skades. Når der er konstateret drægtighed sendes hoppen tilbage til ejeren.

  1. Forside
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. AVL
  6.  » The National Stud i Newmarket. Den engelske højborg for fuldblodsavl