Landsudvalget for Heste er det ledende organ for et fælles arbejde til gavn for avl og produktion af heste og blev nedsat i 1971.

/ Dorte Rebbe

Landsudvalget for Heste har til opgave…

1. At være til rådighed for de tilsluttede organisationer, i det omfang de ønsker det, ved løsning af opgaver af betydning for avl, opdræt og produktion af heste. Herunder at samle hesteavlen til fælles tiltag og tale fælles sag.

Samt at formidle kendskab til love og regler, besluttet af det offentlige, som påvirker avl og brug af heste, og på vegne af den samlede hesteavl at påvirke tilblivelsen af sådanne love og bestemmelser.

2. At medvirke til fremskaffelse af økonomiske midler til hesteavlens fremme.

3. At lede og tilrettelægge et bredt rådgivningsarbejde for de tilsluttede organisationer og deres medlemmer, herunder at forestå ’Seges, Hest jvf kontorets formål og målsætning.

4. At søge fælles hovedretningslinier gennemført for avlsarbejdet i de enkelte avlsorganisationer. Herunder at søge regler for vurdering af avlsdyr gjort ensartede og gennemført på et fagligt højt niveau. De tilsluttede organisationers regler og bestemmelser for anerkendelse af avlsdyr skal som minimum opfylde de krav, der er fastsat af Landsudvalget.

5. At foreslå og fastlægge regler for stambogsføring i samarbejde med de enkelte avlsorganisationer. Herunder at foretage registrering af avlsdyr, afkom og avlsdyrs præstationer, samt udstedelse af fødselscertifikater og udgivelse af stambøger for de avlsforeninger, der lader racens stambogsføring ske på det fælles stambogskontor. Endvidere at forestå beregning af avlsstatistik og indekstal.

Forfatter: Seges

  1. Forside
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. AVL
  6.  » Landsudvalget for Heste. Hvilke opgaver løser de for hesteavlen?