Uvildig rådgivning

Økonomi, regnskab, jura, planteavl

Vi gi'r dig råd

For deltidslandbrug og hesteejendomme

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Vejviseren
  4.  » 
  5. Hestefolkets leverandører
  6.  » Østdansk Landboforening. For deltidslandbrug og hesteejendomme

Østdansk Landboforening

Østdansk Landboforening for deltidslandbrug og hesteejendomme – både private som erhvervsmæssige hestehold.

Uvildig rådgivning indenfor økonomi og regnskab, jura, planteavl samt ejendomshandel med hesteejendomme og fritidslandbrug.

Tre gode grunde til at bruge Østdansk Landboforening

Vi kan hjælpe dig med at få udnyttet potentialet i din virksomhed

Opstart af virksomhed? Vi kan hjælpe

Vi har eksperterne der kan give dig overblikket

Kontakt Østdansk Landboforening

2 + 4 =

Østdansk Landboforening

Center Allé 6, 4683 Rønnede

Tlf. 56 79 19 00

Tags

Administrativ service, Advokat, Afstandskrav, Aftaleret, Ansættelseskontrakt, Arbejdsskadeerstatning, Årsregnskab, Ægtepagt, Bedriftsstyring, Bogføring, Boligudlejning, Bopælspligt, Braklægning, Budgetlægning, Deltidslandbrug, Dødsboopgørelse, Driftsøkonomi, Driftsregnskab, Dyretilskud, Ejendomsmægler, Ejendomsøkonomi, Ejendomsudlejning, Ekspropriationssag, Entrepriseret, Erhvervsmæssigt hestehold, Erhvervsservice, Erstatningssag, Etableringsrådgivning, EU reform, Faglig teknisk vurdering, Familieret, Farmsekretær, Finansieringsrådgivning, Forpagtningsaftale, Forretningsplan, Forsikringsrådgivning, Forsikringssag, Fredning, Fri proces, Fritidslandbrug, Gældssanering, Generationsskifte, Gødningshåndtering, Gødningsplan, Gødningsregnskab, Gødskning, Græsmarker, Handelsaftale, Hegnsloven, Hektarstøtte, Inkasso, Insektbekæmpelse, Insolvensret, Investeringsrådgivning, Jordbrugsadvokat, Jordbundsanalyse, Jordprøveudtagning, Kassebogføring, Konkursbehandling, Kontorservice, Kontrakter, Købsaftale, Landboforening, Landboret, Landbrugsadvokat, Landbrugskonsulent, Landbrugsrådgivning, Landbrugsregnskab, Landzonebestemmelser, Lånerådgivning, Lejeaftale, Lejekontrakt, Likvidation, Lønadministration, Markbesøg, Markkort, Markplan, Miljøret, Momsregnskab, Myndighedskontakt, Naboret, Naturbeskyttelse, Økonomikonsulent, Østdansk Landboforening, Perioderegnskab, Personbeskatning, Pesticider, Planteavlskonsulent, Planteavlsrådgivning, Refusionsopgørelse, Regnskabskonsulent, Regnskabsservice, Retshjælp, Revisor, Salgsvurdering, Samejeoverenskomst, Såning, Sædskifte, Særeje, Selskabsbeskatning, Selskabsstiftelse, Skadedyrsbekæmpelse, Skadesopgørelse, Skat & moms, Skatterådgivning, Skødeskrivning, Sprøjtemidler, Statistikindberetning, Støtteordning, Suppleringsjord, Svampebekæmpelse, Testamente, Tinglysning, Udlejningskontrakter, Ukrudtsmidler, Virksomhedsetablering, Virksomhedsoverdragelse, Voldgiftssag