Nemmere, bedre eller billigere?

Optimering af dit hestehold

En god investering! Lad os sammen finde ud af, hvor løsningerne ligger

For dig med heste som livsstil eller erhverv

Velkommen til! Uanset om du er daglig leder af et ridecenter, privat hesteejer, rytter, træner, berider eller avler

Ring til os først

Få en uforpligtende og gratis snak om, hvad I har brug for. Måske kan spørgsmålene klares via vores Hotline

Uvildig faglig rådgivning siden 1993

Vi omsætter viden til værdi for hestefolket gennem faglig sparring og optimering af hesteholdet

 1. FORSIDE
 2.  » 
 3. Uvildig hesterådgivning
 4.  » Hestekonsulenten på besøg: Hør hvordan dit hestehold kan optimeres
Skal det være nemmere, bedre eller billigere at holde hest?
Hvor skal vi lægge fokus?

 • Omkostningscheck og besparelser
 • Privat eller erhvervsmæssigt hestehold – forskelle og fordele/ulemper
 • Etablering af erhvervsmæssigt hestehold, målsætning for hesteholdet
 • Nuværende og fremtidige indtjeningsmuligheder
 • Økonomi og driftsbudget, økonomistyring, omkostningsreducering
 • Udarbejdelse af budgetter til godkendelse hos kommunen
 • Faglig teknisk vurdering i forbindelse med skattesager, syn og skøn
 • Tvister – leverandører af varer eller ydelser, kunder mm.
 • Management – daglige rutiner, arbejdsgange, tidsforbrug, arbejdsfunktioner
 • Miljøkrav og dyreenheder
 • Gødningsopbevaring, markmødding
 • Valg af faciliteter
 • Arronderingsforhold
 • Lovgivning og regler om hold af heste
 • Salg af heste og/eller foder
 • Sundhedsoptimering – generelt eller specifikt?
Optimering af nuværende og fremtidig drift
 • Omkostningscheck og besparelser
 • Privat eller erhvervsmæssigt hestehold – forskelle og fordele/ulemper
 • Etablering af erhvervsmæssigt hestehold, målsætning for hesteholdet
 • Nuværende og fremtidige indtjeningsmuligheder
 • Økonomi og driftsbudget, økonomistyring, omkostningsreducering
 • Udarbejdelse af budgetter til godkendelse hos kommunen
 • Faglig teknisk vurdering i forbindelse med skattesager, syn og skøn
 • Tvister – leverandører af varer eller ydelser, kunder mm.
 • Management – daglige rutiner, arbejdsgange, tidsforbrug, arbejdsfunktioner
 • Miljøkrav og dyreenheder
 • Gødningsopbevaring, markmødding
 • Valg af faciliteter
 • Arronderingsforhold
 • Lovgivning og regler om hold af heste
 • Sundhedsoptimering – generelt og specifikt
 • Salg af heste og/eller foder.
Staldindretning, hestebokse, løsdrift mm.
 • Muligheder i eksisterende bygninger, nybyggeri, fremtidsplaner
 • Indretning af funktionelle hestestalde, staldinventar, hestebokse, boksstørrelser
 • Staldmiljø – indretning, temperatur, klima, ventilation, hygiejne, skadesrisiko
 • Indretning af foderrum, arbejdsrutiner
 • Placering af foderopbevaring, silo mm.
 • Opstaldning fx. hestepension, salgsstald, rekonvalescensophold
Foldindretning og udegående heste
 • Etablering og vedligehold af folde
 • Størrelse og antal af folde, foldenes beliggenhed
 • Valg af hegn
 • Læ og skygge
 • Vandforsyning
 • Tilpasning til vinterophold
 • Hestenes sikkerhed på fold
 • Aktiviteter for heste på fold.
Hesteadfærd og trivsel
 • Håndtering og horsemanship
 • Fravænning
 • Appetitløshed
 • Teknikker til indslusning af nye heste i hierarki, flokstørrelse
 • Social adfærd, aggression
 • Aktivering af heste, ‘hestelegetøj’
 • Valg af hest ved køb ift. adfærd
Fodring og sygdomsforebyggelse
 • Sygdomsforebyggelse f.eks. luftvejslidelser, vækstproblemer, pølseforgiftning, foderallergi, fotosensibilisering, giftige planter
 • Valg af fodermidler, grovfoder, fuldfoder, tilskudsfoder, fodernormer, energibehov, protein- vitamin- og mineralbehov
 • Fodring af konkurrenceheste, ponyer, løbsheste, avlshopper & hingste, opdræt, rekonvalescenter, gamle heste, islandske heste mfl.
 • Sommer- og vinterfodring
 • Foderplaner, foderbudgetter, foderindkøb f.eks. silo eller sæk og korrekt opbevaring, grovfoderanalyser, fodringsrutiner
 • Forebyggelse af kolik og andre fordøjelsesrelaterede sygdomme f.eks. nyreslag, forfangenhed
 • Samarbejde med dyrlæger
 • Praktisk fodring – fodringsoptimering og -planlægning
 • Foderopbevaring – kraftfoder og grovfoder, silo eller sæk
 • Foderkontrakter
Græsmarker og grovfoderproduktion
 • Græssorter, græsblandinger, slæt, pasning af græsmarken
 • Konservering, ballestørrelse, helsæd, høproduktion, wraphø
 • Opbevaring af grovfoder
 • Tvister i forbindelse med grovfoderproduktion
 • Dialog med maskinstation
Vær opmærksom på …
 • at selvom dine spørgsmål er korte, så er det ikke sikkert, at svarene er det
 • at der er situationer, hvor et staldbesøg er mere hensigtsmæssigt eller effektivt end Hotline
 • at rådgivningen aldrig kan erstatte veterinær behandling af en syg hest
 • at vi ikke rådgiver i juridiske spørgsmål, forsikring eller hestehandel, konkret sygdomsbehandling, ejendomshandel, entreprise og rideteknik.

Indenfor emner som bygningsteknik, planteavlsrådgivning og miljøforhold kan der være faglig “overlapning”, hvor grænserne er flydende.

Faglig uvildig rådgivning siden 1993
HorseConsult omsætter viden til værdi for hestefolket bla. ved at samarbejde om optimering af hesteholdet ift. sundhed og økonomi. Det har vi gjort siden 1993, og vi vil se frem til dialogen med dig om Dine heste, og dem du passer.

Hestekonsulent Dorte Rebbe er tovholder og uvildig konsulent. Hun er ikke blot hesteejer, rytter og landmand. Hun er også agronom med et omfattende CV og har siden 1993 været beskæftiget professionelt og på fuld tid med hesterådgivning.

 

Få en pris

Kontakt os så vi kan høre mere og give dig en forventet pris. Opgavens omfang og forventede tidsforbrug aftales altid inden start.

Få mer' at vide her

15 + 15 =

Vi bruger HorseConsult, når vi har brug for et fagligt og professionelt indspark; både ift. staldmiljø, fodringspolitik og løbende uddannelse af vores personale.

Det er tydeligt at mærke, at Dorte Rebbe er uvildig i sin rådgivning, og det tæller på plussiden for os.’

/ Dorte, Nordøstsjællands Rideklub, Helsingør

Vi havde nogle problemer med staldmiljøet og hoste hos hesten og fik Dorte ud. Hun gennemgik alle staldafsnit for afdækning af problemer og kom med en lang række løsningsforslag, som vi tog videre med til bestyrelsen.

/ Kolding Rideklub