Afstandskrav i relation til miljø og naboskel

Afstandskravet angiver den afstand i meter der som minimum skal være fra stalde, møddingspladser og markstakke og til fx. vandløb, ….

Læs mere