Tilskudsordning til landmænd der bytter jordarealer

Landmænd kan søge om tilskud til at bytte arealer med andre landmænd gennem jordfordeling. Jordfordelingen kan fx betyde, at staten går ind og opkøber lavbundsjorder, så de ikke længere bruges til produktion, men i stedet kan give plads til mere natur.

Læs mere