Reklamér i tide, hvis du vil bevare retten til at lade hestehandelen gå tilbage

Dommen illustrerer, hvor vigtigt det er at du får reklameret inden for rimelig tid efter, at du måtte konstatere, at din nye hest lider af køberetlige mangler. Reklamerer du ikke indenfor rimelig tid, mister du retten til at lade handelen gå tilbage.

Læs mere