Et afsnit er helliget bindingsværksgården - herunder bulhuset - med gennemgang af de forskellige landsdeles byggemetoder. Bindingsværkets elementer vises og forklares både i tekst og tegninger suppleret med fotos. Konstruktionen og bygningernes indretning og brug forklares ligeledes og hvordan ændringer er sket i tiden løb. Herunder omtales tækning med stråtag samt vinduer og døre.

Der berettes om de grundmurede bygningers udbredelse egn efter egn sideløbende med befolkningens oplysning. Nye tider med udflytning, andelsbevægelse og begreber som "statshusmand" omtales og sættes i forhold til tidernes byggeskik, og forfatteren fortæller om betydningen af gårdenes placering i landskabet og bygningernes arkitektoniske særpræg i de forskellige landsdele og på øerne.

Netop disse særpræg er i vore dage ved at forsvinde. De sidste gamle gårdejere er på vej ud af deres gårde, som fremover vil indgå i storlandbrug.

Bogen er bygget på materiale fra Landsforeningen for Bygnings- og Landsskabskultur samt fotograf Torben Lindegaard Jensen's billedarkiv.

Udgave nr.:1
Udgivet år:2002
Antal sider:160 sider, illustreret, indbundet