Hestebøger, film mm.
       Bøger om landboliv
       Tasker og sager
 
       Nyt fra leverandører
       Hestefagbogen
       Grovfodermarked
       Ejendomsmarked
       Events
 
       Nyhedsmail
       Videnscenter
       Seminarer
 
       Hotline
       Konsulentbesøg
       Foderplaner
       Grovfoderanalyser
 
       Online markedsføring
       Rådgivning
       Produktudvikling
 
       Kontakt os
       Profil
       Referencer
       Handelsvilkår
       Copyright
       Sponsorat
       Welcome
   
 
Videnscenter 
 

Landboliv, deltidslandbrug & selvforsyning:

Ansøgningsrunden er nu åben for dyretilskud

Hvis du ejer gamle danske kvæg-, heste-, svine-, fåre- eller gederacer kan du søge dyretilskud til de avlsdyr, som fik renracet afkom i 2016. Gamle hesteracer kan se frem til stor stigning i tilskud. Der e ...
Læs mere

Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 
3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1)

Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 
3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1). Bemærk bilag 1 med særlig fokus på heste.
Læs mere

Book din tid til Hotline og få svar med det samme

Vi omsætter viden til værdi for hestefolket. Det har vi gjort siden 1993, og vi ser frem til dialogen med dig om Dine heste. Tag gerne kontakt på tlf. 93 86 86 92 for uddybning eller bestilling af Hotline.
Læs mere

Dansk landbrug set fra luften / bog

Her får du landbrugets udvikling gennem det seneste halve århundrede belyst gennem smukke luftfotos. For luftfotos er et fantastisk vidnesbyrd om de kulturhistoriske forandringer, landskabet, landbrugsbygn ...
Læs mere

De danske husdyrs historie / bog

Husdyrene med heste bragte os frem til starten på det industrielle samfund. De var og er ikke blot en del af vor civilisation – de var forudsætningen for den. Historien om vore husdyr handler derfor om, hv ...
Læs mere

Deltag i lodtrækningen om et gavekort til Webshoppen på 300 kr. - Tilmeld dig Nyhedsmailen idag

Hver uge får du inspiration og faglig viden om heste, ridning, hesteejendommen og det gode landboliv, fri fragt og gratis gaver fra Webshoppen, store rabatter på kurser, bøger og film og aktuelle nyheder f ...
Læs mere

Deltidslandbrug – Hvordan vil du drive dit deltidslandbrug?

Vil du dyrke markerne og holde dyr på dit deltidslandbrug? Få en kort introduktion til driftsøkonomiske sammenhænge i planteavl og husdyrbrug.
Læs mere

Deltidslandbrug – Hvordan vil du drive dit deltidslandbrug?

Vil du dyrke markerne og holde dyr på dit deltidslandbrug? Få en kort introduktion til driftsøkonomiske sammenhænge i planteavl og husdyrbrug.
Læs mere

Deltidslandbrug med dyrehold

Deltidslandbrug med hold af kødkvæg, udegrise, geder, får, gæs, ænder, høns eller biavl? Er jeres mål for jeres hesteejendom eller fritidslandbrug realistiske? Hvad med alt det praktiske - og økonomien ?
Læs mere

Deltidslandbrug, fritidslandbrug, hesteejendom eller bare landejendom med heste?

Deltidslandbrug, fritidslandbrug, hobbylandbrug, hesteejendomme eller bare landejendom med heste? Uanset hvad din landejendom kaldes, kan HorseConsult hjælpe med den sparring du har brug for, når det dreje ...
Læs mere

Dyrkning af grovfoder / bog

Grovfoderet er hestens vigtigste foder, og denne bog giver dig dybdegående information om alle forhold omkring dine græsmarker fx. græsmarkens etablering og pasning, slæt og afgræsning, typer af grovfoder, ...
Læs mere

Ensilering - et håndværk / hæfte

Dette faktahæfte giver mange praktiske råd og vejledninger, så du har bedre mulighed for at sikre dig, at dit wraphø eller helsædsensilage bliver god. Hæftet er en vejledning i de forskellige former for en ...
Læs mere

Er dit hestehold hobby eller erhverv?

Det kan have stor betydning for den skattemæssige behandling af et eventuelt underskud i dit hestehold, om hesteholdet anses for at være hobby eller erhverv.
Læs mere

Erstatningsansvar ifbm. pølseforgiftning fra wraphø

I en dom fra 2009 er en sælger af wraphø dømt til at erstatte fire heste, der blev syge og døde eller måtte aflives efter at have indtaget foderet. Retten lagde til grund, at der ikke var foretaget tilstræ ...
Læs mere

Etik, velfærd og adfærd i husdyrbruget / bog

Fås i HorseConsults Webshop / Bogen for alle med interesse for dyreetik, hestens adfærd og horsemanship. Den belyser, hvad dyreetik er og hvordan man vurderer dyrs adfærd og omhandler alle produktionsdyr i ...
Læs mere

Find hesteejendomme til salg her! Om drømmen som deltidslandmand og om at bo på landet med heste

I Ejendomsmarkedet her på siden finder I hesteejendomme til salg. Når I køber en hesteejendom, eller det der skal blive en hesteejendom, er det en stor investering i tid, penge og ‘hjerteblod’. Måske er I  ...
Læs mere

Find jeres nye hesteejendom eller fritidslandbrug i hestefolkets ejendomsmarked

Leder I efter hesteejendom eller fritidslandbrug? Find hesteejendomme via hestefolkets ejendomsmarked og brug os som sparringspartner til hesteholdet og jeres nye liv på landet.
Læs mere

Flyt på landet, bliv landmand og tjen kassen! ;-D

Der er mange gode grunde til at flytte på landet og få eget landbrug. Se bare ham her fra det engelske satireprogram The Mitchell and Webb Situation, der virkelig har regnet den ud!
Læs mere

Forbered dig på fremtidens klima; som borger, driftsleder og ejer af en land- og hesteejendom

Få en række gode råd, som kan hjælpe dig med at blive bedre rustet til at tackle klimaændringer ift. forsikring, kloakker, regnvand, stormvarsler, smeltevand mv. Ikke mindst når du skal sikre gode drænings ...
Læs mere

Forår betyder tid til vigtig græsmarkspleje

God og rettidig græsmarkspleje har stor betydning både for hestene, grovfoderet og de maskiner der skal køre på arealerne. Undlader du græsmarksplejen, kan hestene i værste tilfælde få kolik, tarmslyng ell ...
Læs mere

Frøgræshalm

Definition af Frøgræshalm
Læs mere

Få bugt med mudder på folden, ridebanen og markerne med god dræning

Masser af folde og ridebaner er oversvømmet i perioder, og det er uhensigtsmæssigt, når hestene skal have en fast og tørt underlag at bevæge sig på. Derfor kan der være behov for særlige tiltag ift. folden ...
Læs mere

Få mere græs til dine heste med rotationsgræsning

Du har sikkert oplevet, hvordan græsset hurtigt mangler på store dele af folden og hvordan mængden af ukrudt og kløver bare øges og øges. Er du én af de mange hesteejere der har få mange heste ift græsarea ...
Læs mere

Giftige planter: Brandbæger med Vårbrandbæger som eksempel

Vores bedste råd er: Få nu de brandbæger fjernet! Heste er meget følsomme for forgiftning med brandbæger, og der er en reel risiko for, at de indtager dem; enten på folden eller via grovfoder fra marker, h ...
Læs mere

Giftige planter: Et overblik

En sulten hest eller pony er ikke altid kritisk med, hvad den æder. Derfor skal du som hesteejer vide, hvilke plantearter din hest ikke bør komme i kontakt med på folden. Få en hurtigt overblik i denne art ...
Læs mere

Giftige planter: Undgå gifttyden, hvor din hest græsser

Gifttyden er en af Danmarks giftigste planter. Selvom den ikke er så let tilgængelig for heste, som eksempelvis den stærkt giftige skarntyde, kan du ikke være sikker på, om din hest fravælge planten, hvis  ...
Læs mere

Giftige planter: Undgå padderokken, hvor din hest græsser

Som hesteejer skal du være opmærksom, hvis du møder padderokken på folden samt på steder, hvor du og din hest færdes.
Læs mere

Giftige planter: Undgå skarntyden, hvor din hest græsser

Som hesteejer skal du være opmærksom, hvis du møder skarntyden på folden samt på steder, hvor du og din hest færdes.
Læs mere

Giftige planter: Undgå smørblomsten, hvor din hest græsser

Som hesteejer skal du være opmærksom på, hvilke græsningsmuligheder du tilbyder din hest. Den lille bidende ranunkel - også kaldet smørblomst – er skøn at skue, men ikke egnet til hesteføde.
Læs mere

Glæd havens fugle med hestens gamle vinterpels

Har du også heste, der fælder 'i klumper', og kæmper du for at nå frem til den korte sommerpels?
Læs mere

Grovfoder og halm efter først til mølle princippet

Mange hesteholdere indkøber først grovfoder eller halm, når vinterfodringen starter. Imidlertid kan der være væsentlige fordele ved at indgå købsaftaler i god tid inden. Læs hvad du skal være opmærksom på, ...
Læs mere

GROVFODERANALYSE - Når dine foderplaner skal være optimale

Wraphø eller andet grovfoder skal udgøre langt størstedelen af hestens foder under en normal fodring. Grovfoderet vejer altså tungt i foderplanen. Derfor er det også vigtigt at få lavet grovfoderanalysen,  ...
Læs mere

Grovfoderanalysen fortæller om kvaliteten af dit grovfoder

Spørger man en hesteejer om, hvad hesten får at æde, er svaret oftest: Fuldfoder - eller: Korn og tilskudsfoder. Det er kun de færreste, der først nævner grovfoder som hø, frøgræs, ensilage eller halm. Men ...
Læs mere

Grundbog for sprøjteførere. Sprøjteteknik, miljø og sikkerhed / bog

At omgås sprøjtemidler kræver indgående kendskab til kemikalierne, hvordan de håndteres og hvordan de virker. Og ikke mindst hvordan man skåner miljøet mest muligt, når anvendelsen af sprøjtemidler er nødv ...
Læs mere

Græs og kløvergræs kvalitet

Kvaliteten af græs og kløvergræs påvirkes af mange forskellige forhold, f.eks. N-tilførsel, iblanding af kløver og klima. Gennem tilvæksten falder kvaliteten efterhånden, som afgrøden vokser til.
Læs mere

Græs: Arter

Hvilke egenskaber har de enkelte græs- og kløverarter - i blandinger og i renbestand.
Læs mere

Græs: Udlægsmetoder

Giv græsset en god start - med eller uden dæksæd til beskyttelse. Dæksæd som byg eller havre er med til at beskytte udlægget (græs) mod stærk sol og udtørring, men bliver dæksæden for kraftig, hindrer det  ...
Læs mere

Græsmarken i foråret

Det er vigtigt at græsmarken får en god start på året, både for at opnå det optimale udbytte, samt at ukrudt ikke får gode muligheder for at brede sig.
Læs mere

Græsning med heste som led i naturpleje

Hestegræsning er velegnet som naturpleje på overdrev. Hestegræsning resulterer ligesom græsning med kvæg i en arts- og urterig vegetation og kan udvikle og vedligeholde artsrige overdrev med karakteristisk ...
Læs mere

Græssorter og græsblandinger til hestefolde og grovfoderproduktion

Sammensætningen af de forskellige græssorter og græsblandinger udarbejdes løbende af Danmarks Jordbrugsforskning og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.
Læs mere

Guide til en god begyndelse på landbolivet

At bo på landet rummer mange fordele. Fred, ro og frisk luft er nogle af dem. Dertil kommer god plads til børnene, en stor køkkenhave, hold af heste eller andre dyr. Men der er også mange andre forhold, du ...
Læs mere

Gødningslære / bog

Har du tænkt på at hestemøget på møddingen er fyldt med næringsstoffer, som græsmarken kan have gavn af? Ligesom hestene skal have lavet foderplan, overvejer landmanden også hvordan hans jorder tilføres de ...
Læs mere

Halm og wraphø købes; halm og wraphø sælges

GROVFODERMARKEDET er din vejviser til halmstrøelse, hø, wraphø, gulerødder og andet grovfoder til dine heste. Du kan finde de enkelte produkter, vælge geografisk område og sortere søgeresultatet.
Læs mere

Har du fået blot den mindste smule inspiration herfra, så giv lidt igen ved at linke til os

Korte citater er velkomne. Husk blot at linke til os og anføre HorseConsult.com som kilde. Bemærk: Selvom vores artikler ligger frit tilgængelige her på sitet, er det fortsat forbudt at kopiere indholdet;  ...
Læs mere

Harmoniareal

Definition af Harmoniareal
Læs mere

Hektarstøtte til græsmarker - Enkeltbetalingsordningen

Enkeltbetalingsordningen eller det der før blev kaldt hektarstøtte kan søges til landbrugsarealer herunder græsmarker, hvis du råder over et tilsvarende antal betalingsrettigheder dvs. ejer eller lejer bet ...
Læs mere

HESTEBREVKASSEN - Mød ekspertpanelet

Velkommen til hestebrevkassen om bla. indenfor hestevelfærd, hold af heste, økonomi og hestehandel. Vi er glade for at kunne formidle eksperternes viden og erfaring, til gavn for alle, der vil vide mere om ...
Læs mere

Hestebøger og -film; Webshoppen byder altid på gode tilbud på hestebøger og -film

Når du har fundet denne artikel, er det fordi der er bøger eller film i Webshoppen, som matcher dine interesser. Så hvis du er på udkig efter særlig gode tilbud, så kan du roligt aflægge Webshoppen et besø ...
Læs mere

Hestebøger, film, kürmusik, kalendere og plakater. Få nyheder og gode tilbud via facebook

Følg os på facebook og få inspiration til dit liv med heste, ridning og landboliv. Der er altid spændende nyheder, gode tilbud som du kun finder hos os. Skandinaviens største udvalg med mere end 2.000 bøge ...
Læs mere

Hesteejendom - Fritidslandbrug eller hobbylandbrug?

Er din hesteejendom et fritidslandbrug eller et hobbylandbrug? Er det ikke bare det samme sagt med to forskellige ord ?
Læs mere

Hesteejendomme: Når landejendomme bli’r til hesteejendomme

Er du én af de mange byfolk der drømmer om livet på landet? Så finder du gode tips i denne artikel som bla. belyser, hvordan mange landejendomme skifter karakter fra at være traditionelle landbrug til at v ...
Læs mere

HESTEFAGBOGEN - Din vejviser til hesteprodukter, udstyr og service

Brug hestefolkets vejviser når du vil optimere dit hestehold. Se hvad leverandører tilbyder, hvor produkterne købes og find produktnyt og gode tilbud. Hestefagbogen er et effektivt værktøj i din travle hve ...
Læs mere

Hestefolde: Få det bedste ud af den jord du har og skab optimal velfærd for dine heste

Masser af plads, social kontakt og frisk luft forhindrer adfærdsproblemer og giver sundere heste. Derfor skal heste på fold. Etablering af gode folde er helt afgørende for, om dit hestehold får den optimal ...
Læs mere

Hestevelfærd endelig på dagsordenen på europæisk plan

Det første møde blandt hesteeksperter i EU den 7. Maj 2014 konkluderer, at Europa må arbejde mod bedre hestevelfærd. Eurogroup for Animals og World Horse Welfare hilste diskussionen velkommen og ser mødet  ...
Læs mere

Hold af bier og produktion af honning

Begynderens guide til biavl og hold af bier er en grundbog. Den beskriver bla., hvordan du laver kolonier af bier, finder det bedste sted til bistaderne, plejer bier og høster honning.
Læs mere

HOTLINE: Optimér dit hestehold ift sundhed, velfærd, adfærd, fodring, stalde, folde, økonomi og daglig drift

Prøv 1:1 sparring med vores Hotline og få svar på dine spørgsmål om heste eller hold af heste af en uvildig agronom, der også samtidig er rytter, hesteejer og driftsleder i eget landbrug.
Læs mere

Hundegræs

Definition af Hundegræs
Læs mere

Hvilke landbrugsmaskiner har I brug for på jeres hesteejendom eller deltidslandbrug?

I større hestehold og på mange deltidslandbrug er der tvivl om behovet for landbrugsmaskiner, og om hvornår det kan betale sig selv at investere i dem.
Læs mere

Hvilke regler skal du følge, når du holder hest?

Regler om hold af heste fremgår af bla. dyreværnsloven og loven om hold af heste. I denne guide bliver du introduceret for en lang række regler, som du skal overholde, når du holder hest.
Læs mere

Hvornår er dit hestehold et erhvervsmæssigt hestehold ift. miljølovgivningen?

Miljølovgivningen skelner mellem erhvervsmæssigt dyrehold og ikke-erhvervsmæssigt dyrehold. I den forbindelse er det alene antallet af dyr, der er afgørende for hvornår et dyrehold betragtes som erhvervsmæ ...
Læs mere

Definition af Hø til heste
Læs mere

Håndbog til driftsplanlægning / bog

Mange hesteholdere der vælger at flytte på landet møder nye begreber og ord som dyreenheder, husdyrgødningsbekendtgørelse, landbrugsordninger, opbevaringskapacitet mm. Det bliver en del af hverdagen for de ...
Læs mere

I den travle høsttid – et tilbageblik på datidens høstarbejde

For cirka 100 år siden beskæftigede landbruget et meget stort antal mennesker og heste i høstperioden. Idag er høstarbejderne kraftigt reduceret i antal, og hestene er væk og erstattet af moderne landbrugs ...
Læs mere

Interview med hestekonsulent og agronom Dorte Rebbe

’Når HorseConsult optimerer et hestehold, sikrer vi sundheden og velfærden, og det kommer både hestene og ejerne til gode med gladere heste, større rideglæde samt bedre driftsledelse og økonomi!'
Læs mere

Islandske heste som naturplejere i Grib Skov

Heste er bedre til naturpleje end køer. Derfor har Naturstyrelsen udsat 20 islandske heste i Grib Skov i oktober 2011. Målet er, at den store lysning der fylder 40 hektar eller et areal, der svarer til 55  ...
Læs mere

Italiensk rajgræs

Definition af Italiensk rajgræs
Læs mere

Jordbundsanalyser er nødvendige

Planteavlskonsulenter anbefaler at udtage jordprøver til jordbundsanalyse med jævne mellerum, fordi det er en forudsætning for en korrekt gødningsplanlægning.
Læs mere

Jordforurening i wraphø og andet grovfoder gør heste syge

Sand, jord og jordbakterier fra bla. wraphø giver hvert år anledning til fordøjelsesproblemer hos heste.
Læs mere

Kan mindre landbrug trække momsen fra trods underskud?

Vidste du, at selv små landbrug kan fastholde deres momsregistrering, selvom de kører med underskud skattemæssigt?
Læs mere

Kløver, Rødkløver, Hvidkløver, Alsike

Definition af Kløver, Rødkløver, Hvidkløver, Alsike
Læs mere

Kom i gang med landbrug og få (endnu mere) fordel af landbolivet

Drømmer du om landbolivet, om at dyrke grøntsager, avle bier eller holde husdyr, så læs artiklen om, hvordan du kommer godt fra start. Med dit eget landbrug kan du høste jordens goder med respekt for det n ...
Læs mere

KONSULENTBESØG - Din hesteejendom, din livsstil, dine heste, dine ønsker og mål.....

Få overblik over ejendommens muligheder: Prøv et konsulentbesøg - både før etablering - og når du er godt igang.
Læs mere

Kontrollér for døde dyr i wraphø

Wraphø er et grovfoder, du skal vænne sig til bruge, for kvaliteten er meget varierende. Læs her om risikoen for pølseforgiftning og hvordan du bør forholde dig.
Læs mere

Krav til købere af landbrugsejendom efter 2010

I 2010 blev landbrugsloven liberaliseret som følge af strukturudviklingen Dog er der fortsat visse begrænsninger bla. i forhold til, hvor store landbrug må være og hvem der må eje et landbrug.
Læs mere

Krydsoverensstemmelse og kontrolbesøg; er der noget at komme efter?

Det er aldrig rart at få besøg af kontrollanterne. Selv om du er sikker på, at alt er i orden og at der ikke er noget at komme efter, vil der for de fleste nok være en vis usikkerhed om, hvorvidt der nu va ...
Læs mere

Køb bøger eller film for min. 600 kr og få FRI FRAGT eller GAVE

Når du handler fysiske varer som bøger eller film i Webshoppen for min. kr. 600 inkl. moms excl. ekspedition, kan du vælge Fri fragt eller en gratis gave blandt det store udvalg. Der ydes én gratis gave el ...
Læs mere

Lader, ridehaller og ridehuse sidestilles med industri

Opførelse af jordbrugets avls- og driftsbygninger - herunder også ridehaller og ridehuse - må efter den 1. januar 2009 ikke påbegyndes uden byggetilladelse. Kontakt derfor din kommune, hvis du har planer o ...
Læs mere

Landbrugets kulturplanter / hæfte

Mange hesteejere efterspørger fotos af de mest anvendte græsser. Hæftet med de mange flotte farvefotos gør det nemmere for dig at genkende græsser og øvrige kulturplanter på dine marker og folde. Du finder ...
Læs mere

Maskiner til markarbejde / hæfte

Få kendskab til hvilke maskiner du har brug for i dit hestehold, deltidslandbrug, ridecenter mm. Hæftet giver en kort og let forståelig præsentation af de mest almindelige maskiner til markarbejde og gode  ...
Læs mere

Momsfradrag i dit erhvervsmæssige hestehold, så gem fakturaen

Fradrag for moms kræver som udgangspunkt dokumentation. Landsskatteretten har i en afgørelse nu sat en tyk streg under, at fradraget skal dokumenteres i form af en faktura.
Læs mere

MRSA hos heste – og mennesker

MRSA (methicillin-resistent Staphylococcus aureus) er en bakteriestamme som er blevet identificeret oftere indenfor de senere år. Både mennesker, hunde, katte, heste, kvæg, svin, fjerkræ og muligvis andre  ...
Læs mere

Naturligt læhegn beriger det gode hesteliv på fold

Heste nyder fri bevægelse på fold, den sociale kontakt og bliver stimuleret af lyde og sanseindtryk. Læhegn og naturlig beplantning vil give dine heste et foldophold med variation og flere sanseindtryk. I  ...
Læs mere

Oplev Danmark fra luften – før google!

Bor du på en landejendom og tænker hvordan den så ud engang ’før google’? Så har du chancen nu, for det er blevet muligt at dykke ned i gamle fotoarkiver samlet på Det Kgl. Biblioteks website.
Læs mere

Regler og lovgivning om hold af heste

Regler om hold af heste fremgår af dyreværnsloven, lov om hold af heste og en række bekendtgørelser findes bla. her i Videnscentret eller hos Fødevarestyrelsen. Nogle af reglerne omtales her.
Læs mere

Reglerne for gulpladebiler er blevet forenklet

Pr. 1. januar 2009 trådte der nye regler i kraft for brugen af gulpladebiler. Da bilerne på gule nummerplader kan benyttes både til privat og erhvervsmæssig brug, skal skatte- og momsreglerne derfor nøje f ...
Læs mere

Restskatten: Lav en frivillig indbetaling og spar renter på restskatten

Hvis du har beregnet, at du står til at betale en restskat vedrørende sidste år, kan du fortsat nå at spare renter på denne restskat, hvis du senest den 1. juli då. foretager en frivillig indbetaling til S ...
Læs mere

Revideret husdyrgødningsbekendtgørelse

Husdyrgødningsbekendtgørelsen er blevet revideret pr. 1 august 2012 med en række ændringer bla. regulering af handelsgødning og indskærpelser vedr. udbringning af handelsgødning. Ændringerne får betydning  ...
Læs mere

Salg af nedlagt landbrug. Guide til den vellykkede handel

En god tilrettelagt og veludført salgsproces af et nedlagt landbrug sikrer ikke alene et optimalt økonomisk udbytte. Salget rummer også mulighed for at realisere en række andre fordele, der gør livet som a ...
Læs mere

Se godt ud i trafikken - og hold vejen ren!

Vejen skal holdes ren - ansvaret for et evt. uheld påhviler den der populært sagt kører og sviner. Rene lygter og et rent køretøj er en forudsætning for at
Læs mere

Sikkerhed for børn i landbruget

Landbrug er på mange måder noget helt specielt. Det er de voksnes arbejdsplads, familiens hjem og børnenes legeplads – men det kan være en farlig legeplads. Denne information er tænkt som inspiration til v ...
Læs mere

Skab levende hegn og læ til dine udegående dyr

I Webshoppen finder du en lang række af lignende titler om naturen i landbruget, naturpleje og etablering af levende hegn der yder god beskyttelse af dine udegående dyr.
Læs mere

Skal græsset blive til hø eller wraphø?

At lave godt hø kræver en aftale med ’de højere magter’. Wraphø er lidt nemmere! Tag beslutningen i tide, så I får det bedste foder.
Læs mere

Slesvigske heste som smagsdommere ved DM i hø !

Se indslaget fra Landsskuet i Herning, hvor omkring 50 landmænd deltog i konkurrencen om DM i mark- og ladetørret hø; lavet på gammeldags manér og slået med le.
Læs mere

Slæt

Definition af Slæt
Læs mere

Søg tilskud til levende hegn og småbeplantninger inden 1. maj 2012 / Historisk dokument

Forskøn jeres hesteejendom med læhegn og småbeplantninger og få mere dyreliv og biodiversitet. Frem til 1. Maj 2012 er der mulighed for at søge tilskud til levende hegn og småbeplantninger i det åbne land.
Læs mere

Traktor- og motorlære / bog

Bogen Traktor- og motorlære giver en grundlæggende beskrivelse af traktorens funktioner og dele suppleret med gode tegninger og fotos. Der lægges vægt på tekniske forhold, så hvis du er til gør-det-selv, e ...
Læs mere

Traktoren - kendskab og vedligehold / hæfte

En traktor er uundværlig – også i den lille bedrift som deltidslandbrug. Men den kræver kendskab til dens basale funktioner og dele, når den skal vedligeholdes. Hæftet giver en grundlæggende beskrivelse af ...
Læs mere

Tørstofbestemmelse af græs

Hvis der er usikkerhed om, hvorvidt græsset er tørt og tjenligt til ensilering, er det muligt at lave en hurtig tørstofbestemmelse ved hjælp af mikroovn eller almindelig ovn.
Læs mere

Udtagning af stikprøver mhp. analyse af grovfoder til heste

Det er vigtigt at den stikprøve, du udtager er fuldt repræsentativ for hele foderpartiet. Derfor skal prøvetagningen skal være rigtigt udført, prøven skal være håndteret korrekt, laboratoriet som udfører a ...
Læs mere

Undgå døde dyr og pølseforgiftning i grovfoderet

Dyrker du selv grovfoder, så husk at tage forholdsregler i god tid, inden du bestiller maskinstation. Både af hensyn til dyrene i græsset og risikoen for pølseforgiftning hos hestene.
Læs mere

Undgå tvister i din ejendomshandel

Ved en ejendomshandel opstår der let spørgsmål og problemstillinger, som kan være svære at forudse og tvister kan opstå uden, at nogen af parterne er ’skyld’ i tvisten. Få tips til hvad du skal være særli ...
Læs mere

Vejledning i planteværn / bog

Også som deltidslandmand med dyrkning af græs, korn mm. er det vigtigt at være opdateret med gældende regler for anvendelse af sprøjtemidler. Få overblik over mulighederne for at bekæmpe ukrudt, sygdomme o ...
Læs mere

Vejledning om etablering og overdækning af kompost

Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning.
Læs mere

Virksomhedsordningen – også relevant for stutterier og andre erhvervsmæssige hestehold

Virksomhedsordningen betyder, at du kan foretage en skattemæssig udjævning af din indkomst fra virksomheden ved at spare op i gode år og hæve opsparet overskud i dårlige år. Læs mere om virksomhedsordninge ...
Læs mere

Vårbyghalm

Definition af Vårbyghalm
Læs mere

Webshoppen - køb smukke plakater med hest, kvæg, hund og kat

Smukke plakater med islandske heste under rytter samt anatomiplakater bla. hundens, kattens, kvægets og hestens anatomi.
Læs mere

Wraphø: fokuspunkter for dig der skal have lavet wraphø

Når du tager slæt af græs til wraphø til heste er der en række vigtige aspekter, som du skal have med i din planlægning. Læs de vigtigste her og kontakt gerne vores Hotline, hvis du har spørgsmål.
Læs mere

Ærtehalm

Definition af Ærtehalm
Læs mere

Økologisk planteavl / hæfte

Ønsker du en miljøvenlig driftsform med økologisk planteavl, så kan dette hæfte bringe dig videre på en letforståelig måde. Hæftet belyser de ændringer der er ved at omlægge til økologisk planteavl med fok ...
Læs mere

Østdansk Landboforening vinder sag i Landsskatteretten om ejendomsavance-beskatningsloven

Medio september 2014 traf Landsskatteretten afgørelse i en indviklet skattesag fra 2013 omhandlende en af Østdansk Landboforenings kunder. Dermed sparer kunden ca. kr. 400.000,- i skat!
Læs mere

Botulisme - Pølseforgiftning: Skal man vaccinere?

Hej Jeg har læst at man i nogle lande vaccinerer mod botulisme. Med det stigende forbrug af wraphø, og dermed øget risiko for pølseforgiftning via døde dyr, spekulerer jeg på om det efterhånden ville være en god idé at lade sin hest vaccinere ? I så fald hvor ofte skal det gøres ?
Læs mere

Brandbæger, skræpper m.m. - sprøjtning af fold

Hej! Jeg har tre dejlige folde (ca. 1 tdl. hver), hvor jeg har to heste på. Imidlertid er de plaget af uønskede planter, det drejer sig især om skræpper, men særligt den ene fold er også plaget af vårbrandbæger. Hvordan får jeg sprøjtet mod disse planter, uden det går ud over mit græs
Læs mere

Helsædsensilage til hest og pony?

Hej der. Jeg har en fjordhest og en shetlandspony. Jeg vil gerne vide, om jeg kan fodre hestene med helsæd, som egentlig er lavet til køer. Det er ren byghelsæd høstet 4 uger efter skridning. Er det for sent, det er høstet, hvis det skal bruges som hestefoder? Håber du kan give mi
Læs mere

Friske urter mod luftvejsproblemer?

Findes der nogle planter eller lignende, som gror på marken og kan påvirke hestens luftveje i august/september? Der findes nogle gule blomster som blomstrer netop i august/september. Det kunne være interessant at høre, om der er erfaring med eventuelle planter på marken.
Læs mere

Kløe ved man og hale

Jeg har en 5 års hoppe som igennem perioder har kløet den nederste del af haleroden og pandelokken helt vildt. Halvdelen af halen er nærmest væk. Det begyndte i sommer. Jeg troede, at der var tale om sommereksem, så jeg har forsøgt at vaske med diverse midler og give urte tilskud for a
Læs mere

Forfangenhed: På stald om dagen og på græs om natten?

Hej brevkasse Jeg har en hest som har været forfangen for to år siden, og den er først for nylig blevet helt raskmeldt af dyrlægen og beslagsmeden. Jeg skal passe meget på, da det hedder aflivning næste gang den bliver forfangen. Så den får kun gulerødder, halm og hø at æde og så let
Læs mere

Giftige planter: Ager-padderokke; Er de giftige?

Jeg har Ager-padderokke på min græsfold. Er de giftige for heste?
Læs mere

Mineraltilskud til heste på sommergræs

Har I et godt råd til hvilke mineraler heste kan få, når de er på sommergræs? Tak for en god brevkasse og i øvrigt nogle rigtig gode sider på nettet. Med venlig hilsen Katja
Læs mere

Hoppe med føl ude i dårligt vejr?

Min hoppe med føl går ude fra morgen til aften hver dag. Så vil jeg høre, hvor meget du mener, et føl kan tåle at gå ude i dårligt vejr fx. hvis det regner. Mvh. Lykke
Læs mere

Giftige planter i græsmarken?

Kære Dorte Rebbe, Vi vil til at benytte et gammelt, delvist tilgroet overdrev til græsning for vore heste og er kommet i tvivl om to af planterne, der gror der. Kan heste tåle at spise Gyvelbuske og Prikbladet Perikon? Venlig hilsen, Marion Huss
Læs mere

Hovpleje ifbm. sommergræsning

Jeg har lige købt to islændere, som nu går på sommerfold/bliver redet 3 gange om ugen. Da det har regnet lidt for meget her på det sidste, så er hovene jo næsten konstant fugtige. Kan der opstå komplikationer heraf, og i så fald skal der special pleje til? På forhånd tak! Helle
Læs mere

Wraphø af ny høst - hvornår må det bruges?

Hej Dorte. Hvor længe skal wraphø ligge, inden man må begynde at give sin hest det? Vi har fået lavet wrapballer i juni, men hvornår må vi bruge af det? På forhånd tak for dine svar. Med venlig hilsen Anne
Læs mere

Riste i jorden mellem folde ?

Jeg skal lave 3 hestefolde i forlængelse af hinanden. Jeg vil gerne kunne køre med traktor fra den ene fold til den anden. I stedet for tråd eller låger har jeg tænkt på at bruge riste i jorden. Er det en dårlig idé til heste? Er der evt. andre muligheder?
Læs mere

Må heste æde nyslået græs?

Hej Dorte Jeg har en stor fold til min hest, men da han er ene om den, slår jeg folden for at holde den lidt nede. Nu har jeg hørt, at heste ikke må æde nyslået græs og er blevet i tvivl, om han må æde det afklippede græs.
Læs mere

Ærter i wraphø

Landmanden der har tilsået vores græsmark har tabt ærter fra såmaskinen. Tager hestene skade af ærter, når de wrappes sammen med græsset?
Læs mere

Krav til køber af en nedlagt landejendom?

Vi overvejer at købe en landejendom, som ejendomsmægleren kalder 'nedlagt landbrug'. Nu er vi i tvivl om, der er særlige krav vi skal opfylde. Skal vi fx. dyrke jorden?
Læs mere

Parcelhus, køb af landbrugsjord, ændring til landbrugsejendom

Vi har en lille ejendom fra 1858 med 3 tdr. land. Stedet har i mange år været drevet som friluftsgartneri og frugtplantage. I 1974 blev status ændret til en-familiehus i landzone. Vi har 2 heste på stald og har i en årrække forpagtet en mark på ca. 3 - 4 tdr., som ligger i naturlig forlæng
Læs mere

Giftige planter: Potentilla buske

Vi ønsker at plante prydbuske, hvor hestene vil kunne nå dem, hvis de skulle slippe løs. Vi overvejer at plante Potentilla buske og kan intet finde om, hvorvidt de er giftige. Håber I kan hjælpe. På forhånd tak. Helle
Læs mere

Omlægning af græsmarken - kan rug bruges?

I forbindelse med omlægning af vores græsmark, som bliver brugt til wraphø og afgræsning til heste og køer, har vi talt om at så korn med græsudlæg. Kan man så rug og så lave helsædsensilage? Det kan bruges til køerne, men hvad med hestene? Hvilket græsfrø anbefales som udlæg (skal ligg
Læs mere

Hestehegn - Afstand mellem stolper

Det er 'hundrede år siden', jeg sidst har lavet hegn til heste. Jeg mangler afstanden mellem stolperne. Kan I hjælpe? Mvh. Ann
Læs mere

Hesteejendom med jordtilliggende: Hedder det tønder land eller hektar?

Vi har netop købt en hesteejendom med 1,5 hektar jord til - og vi glæder os vældigt til at flytte hestene hjem! Mht. jordtilliggende mener vi, at man plejer at bruge begrebet 'tønder land'. Hvad er så hvad, og er tønder land en forældet betegnelse? Mvh. Sidsel
Læs mere

Sukkerforskrækket! Skal jeg vælge 1. eller 2. slæt wraphø for at mindske risikoen for forfangenhed?

Hej Dorte Jeg kunne utrolig godt tænke mig at vide, hvad der er bedst at fodre min islænderhoppe med. Skal det være 1. eller 2. slæt wraphø? Jeg har ladet mig fortælle, at sukkerindholdet kan være meget højt i 1. slæt, og jeg er bekymret for at bruge det. Hun har lige været forfangen m
Læs mere

Giftige planter: Sort natskygge

Hej hestebrevkasse. Vi har opdaget, at vi har temmelig mange sort natskygge på vores marker. Hestene har ikke taget for sig, så vidt vi kan se, men nu er de på goldfold og lysten til grønt kan måske få dem til at gå ombord i de giftige planter. Vi har fjernet en del manuelt, men frø har
Læs mere

Kalkning af græsmarken

Hej Brevkasse Vi er netop flyttet på landet og jeg har hørt, at græsmarker skal kalkes om efteråret. Hvor skal de det, og hvor tit skal det ske? På forhånd tak for svaret. Lise
Læs mere

Hvordan fjerner jeg ukrudt på en mindre fold?

Hej Brevkasse Jeg har tre heste gående på et lejet areal ca. to måneder forår og efterår. Arealet er på ca. 1/3 hektar. Jeg håber de igen kan komme dertil en lille måned midt på sommeren. Derfor har jeg indhegnet folden og sat et 5 x 4 m læskur op, samt fået gravet vandhul. Jeg vil
Læs mere

Wraphø - holdbarhed og pølseforgiftning

Det er første gang i år, at jeg skal fodre med wrap. Jeg er meget nervøs for pølseforgiftning. Det var meningen, at vi ville presse høet, men da det havde ligget på marken i ca. 14 dage med meget regn, valgte vi at wrappe det. Nu har jeg har taget hul på den første balle. Græsset ser sm
Læs mere

Jordfolden - Hvordan bliver den pænere?

Hej Hesterådgivning. Vores jordfold er noget "hærget" efter vinteren, og det er jeg egentlig lidt træt af at se på. Nu hvor alt andet bliver grønt her. Har I et forslag til lidt "forskønnelse"?
Læs mere

Wraphø - et produkt med mange navne

Jeg læser tit annoncer om salg af "høsilage", "wraphø", "silawrap" og "balleensilage". Hvad dækker disse betegnelser egentlig over? Er det forskellige produkter?
Læs mere

Urter i græsmarken?

Jeg har hørt om, at man kan dyrke urter i græsmarker til heste. Friske urter er jo det mest naturlige at indtage. Hvad mener du om dette? Kan man forvente at det er bedre end at give dem tørre?
Læs mere

Parkering af hest med rytter på parkeringsplads ved skole

Hej der, Jeg synes, det er så hyggeligt at hente mit barn fra skole på hesteryg og ride hjem. Ungerne synes også det er sjovt og flokkes om de to rolige heste. Skolelederen forsøger nu at forbyde mig nu at parkere min hest og en håndhest på parkeringspladsen udenfor skolen. Jeg er a
Læs mere

Wraphø - hvordan undgår vi jord i grovfoderet?

Inden længe skal vi tage et slæt græs til wraphø. Vi har tidligere haft problemer med jord iblandet græsset. Hvordan kan vi undgå, at det sker igen? Venlig hilsen Karin Hansen
Læs mere

Bopælskrav ved køb af en landbrugsejendom

Min mand og jeg vil gerne flytte på landet. Hvilke krav skal vi opfylde, når vi vil købe en landbrugsejendom?
Læs mere

Græsfolde og overvejelser om græsblandinger

Hej brevkasse Vi regner med at omlægge vores græsfolde i efteråret. De hestegræsblandinger man kan købe på "foderstoffen" indeholder mange forskellige slags græsser og nogen gange også kløver. Hvorfor er der så mange slags i blandingen? Hvorfor er én type græs ikke god nok?
Læs mere

Salt på høet så det bliver lagerfast?

Hej! Jeg har købt noget godt og velduftende hø hjem til mine islandske heste. Høet er let saltet, hvilket ifølge sælgeren skulle være godt for hestene!?? Kan du forklare mig lidt mere om saltning af hø. Hvorfor gør man det og er det godt for hestene? Tak for nogle gode sider!
Læs mere

Wrapning: Afklaring med maskinstationen i god tid

Hej Hesterådgivning Vi fik lavet wraphø sidste år, men kvaliteten var efter min mening ikke god nok. Vi havde en maskinstation til at skårlægge og wrappe og jeg håber, han gør det bedre i år. Har I nogle forslag til, hvad vi skal gå efter? Mvh. Gitte
Læs mere

Sommergræsning med vinterlignende vejr - Skal de på stald?

Hej Dorte Mine heste går på sommerfold 2 km fra deres stald og bokse. Jeg er ude hos dem hver dag, og der er altid frisk vand hos dem. Men her til aften er det et være uvejr med torden og regn i stride strømme. Det er 19 grader her kl. 20 den 22. august. Der er store træer som giver læ
Læs mere
 
 

0

    
 
 

Søg

KATEGORI

SØGEORD

SORTERING

 

Videnscentret © gi’r svar på det meste!
Gratis Nyhedsmail med faglig viden © Sponsoreret af HorseConsult!

Er du leverandør til hestefolket eller hesteholder?
NyhedsbrevProdukter fra Webshoppen >>>

Den store kaninbog
Praktisk dokumentmappe til hunden, katten eller kaninens papirer
Håndbog til hold af kalkuner / bog
Håndbog til hold af bier
Indkøbstaske, motiv: blomsterflor / shop-mgd
Tomater, tegner Anne Hviid Nicolaisen / plakat (A2)
Køkkenhaven, tegner Susanne Weitemeyer / plakat (A2)
Design din have med højbede / bog
Havebog for begyndere. Sådan passer du din have / bog
Politikens store havebog / bog
HorseConsult
Skovhøj, Ingelstrupvej 5
DK-4682 Tureby
(+45) 93 86 86 92 | post@horseconsult.com

VILKÅR  |  SITEMAP