Hestebøger, film mm.
       Bøger om landboliv
       Tasker og sager
 
       Nyt fra leverandører
       Hestefagbogen
       Grovfodermarked
       Ejendomsmarked
       Events
 
       Nyhedsmail
       Videnscenter
       Seminarer
 
       Hotline
       Konsulentbesøg
       Foderplaner
       Grovfoderanalyser
 
       Online markedsføring
       Rådgivning
       Produktudvikling
 
       Kontakt os
       Profil
       Referencer
       Handelsvilkår
       Copyright
       Sponsorat
       Welcome
   
 
Videnscenter  Hold af heste & daglig drift:
 

Hestestalde & løsdriftstalde

Avlshingste kan holdes i grupper, når der er plads nok

Et studie af avlshingste ejet af det schweiziske National Stud i Avenches, som blev holdt i grupper på store græsfolde har vist, at hingste har øget velfærd samtidig med at arbejdstidsforbruget ifbm. dagli ...
Læs mere

Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde, BEK nr 1016 af 21/10/2008

Reglerne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på ethvert hestehold. Dog finder den først anvendelse efter den 1. januar 2020 for hestehold etableret før den 1. juli 2007.
Læs mere

Book din tid til Hotline og få svar med det samme

Vi omsætter viden til værdi for hestefolket. Det har vi gjort siden 1993, og vi ser frem til dialogen med dig om Dine heste. Tag gerne kontakt på tlf. 93 86 86 92 for uddybning eller bestilling af Hotline.
Læs mere

Brandsikring af hestestalde; få tips til hvordan

At opleve brand i en stald med heste er et skrækscenarie ingen ønsker at opleve. Men med gamle stalde, dårlige el-installationer og smalle staldgange fyldt med halm kan det gå galt. Få gode og brugbare inf ...
Læs mere

Deltag i lodtrækningen om et gavekort til Webshoppen på 300 kr. - Tilmeld dig Nyhedsmailen idag

Hver uge får du inspiration og faglig viden om heste, ridning, hesteejendommen og det gode landboliv, fri fragt og gratis gaver fra Webshoppen, store rabatter på kurser, bøger og film og aktuelle nyheder f ...
Læs mere

Deltidslandbrug – Hvordan vil du drive dit deltidslandbrug?

Vil du dyrke markerne og holde dyr på dit deltidslandbrug? Få en kort introduktion til driftsøkonomiske sammenhænge i planteavl og husdyrbrug.
Læs mere

Deltidslandbrug – Hvordan vil du drive dit deltidslandbrug?

Vil du dyrke markerne og holde dyr på dit deltidslandbrug? Få en kort introduktion til driftsøkonomiske sammenhænge i planteavl og husdyrbrug.
Læs mere

Drift og økonomi i hesteholdet: Ønske om forbedring af driften?

Hestepensioner, rideskoler og rideklubber kontakter os jævnligt med spørgsmål om praktiske forhold, sundhed og hestevelfærd, opstaldning og økonomi. Og i langt de fleste situationer er der 'meget at vinde' ...
Læs mere

Etik, velfærd og adfærd i husdyrbruget / bog

Fås i HorseConsults Webshop / Bogen for alle med interesse for dyreetik, hestens adfærd og horsemanship. Den belyser, hvad dyreetik er og hvordan man vurderer dyrs adfærd og omhandler alle produktionsdyr i ...
Læs mere

Forbered dig på fremtidens klima; som borger, driftsleder og ejer af en land- og hesteejendom

Få en række gode råd, som kan hjælpe dig med at blive bedre rustet til at tackle klimaændringer ift. forsikring, kloakker, regnvand, stormvarsler, smeltevand mv. Ikke mindst når du skal sikre gode drænings ...
Læs mere

Fyrværkeri skal holdes min. 100 meter fra din hestestald og hestefold

Måske er dine naboer ikke klar over, at deres eller deres gæsters brug af fyrværkeri skal holdes min. 100 meter fra din hestestald og folde med heste. Ta' en snak med dem, hvis du frygter at deres nytårsfe ...
Læs mere

Har du fået blot den mindste smule inspiration herfra, så giv lidt igen ved at linke til os

Korte citater er velkomne. Husk blot at linke til os og anføre HorseConsult.com som kilde. Bemærk: Selvom vores artikler ligger frit tilgængelige her på sitet, er det fortsat forbudt at kopiere indholdet;  ...
Læs mere

Hestebokse – beregning af minimumsstørrelser på hestebokse

Iflg. Lov om hold af heste bestemmes størrelsen på hestebokse af hestenes højde. Loven angiver mindstekrav til hestebokse - både enkeltbokse og folingsbokse.
Læs mere

Hestebokse med fast bund og afløb i din hestestald?

Hestestalden: Skal hesteboksene i din hestestald have fast bund og afløb? Læs Skov- og Naturstyrelsens tolkning af reglerne om fast bund og afløb i hestebokse.
Læs mere

HESTEBREVKASSEN - Mød ekspertpanelet

Velkommen til hestebrevkassen om bla. indenfor hestevelfærd, hold af heste, økonomi og hestehandel. Vi er glade for at kunne formidle eksperternes viden og erfaring, til gavn for alle, der vil vide mere om ...
Læs mere

Hestebøger og -film; Webshoppen byder altid på gode tilbud på hestebøger og -film

Når du har fundet denne artikel, er det fordi der er bøger eller film i Webshoppen, som matcher dine interesser. Så hvis du er på udkig efter særlig gode tilbud, så kan du roligt aflægge Webshoppen et besø ...
Læs mere

Hestebøger, film, kürmusik, kalendere og plakater. Få nyheder og gode tilbud via facebook

Følg os på facebook og få inspiration til dit liv med heste, ridning og landboliv. Der er altid spændende nyheder, gode tilbud som du kun finder hos os. Skandinaviens største udvalg med mere end 2.000 bøge ...
Læs mere

Hesteejer fandt det urimeligt at blive pålagt at overholde gældende lovgivning

En hesteejer havde ikke tænkt sig at efterleve myndighedernes påbud og klagede over sagsbehandlingen og påbuddene. Dette til trods for at hesteejeren påviseligt havde overtrådt både lov om hold af heste, d ...
Læs mere

Hestens adfærd på fold og under opstaldning - 1: Adfærdsforstyrrelser

Et hyppigt anvendt argument for at holde heste i enkeltbokse er, at de skal beskyttes mod hinanden. Det paradoksale er, at staldens uhensigtsmæssige indretning ofte påfører hesten fysiske skader eller unor ...
Læs mere

Hestens adfærd på fold og under opstaldning - 2: Sociale behov

Manglende social kontakt under opvæksten f.eks. ved opstaldning i enkeltboks eller spiltov kan nedsætte hestens evne til at indordne sig i en flok.
Læs mere

Hestens adfærd på fold og under opstaldning - 3: Stimuli og bevægelse

Både ophold på fold og på stald kan gøres mere spændende for hesten. Social kontakt til andre heste, legetøj på folden og i boksen gør en forskel for hestens velfærd. Og så er motion med fri bevægelse - ud ...
Læs mere

Hestens adfærd på fold og under opstaldning - 4: Fodring

Korrekt valg af fodermidler kan medvirke til at holde hesten beskæftiget under opstaldning, så risikoen for kedsomhed og adfærdsproblemer undgås.
Læs mere

HOTLINE: Optimér dit hestehold ift sundhed, velfærd, adfærd, fodring, stalde, folde, økonomi og daglig drift

Prøv 1:1 sparring med vores Hotline og få svar på dine spørgsmål om heste eller hold af heste af en uvildig agronom, der også samtidig er rytter, hesteejer og driftsleder i eget landbrug.
Læs mere

Hvor mange hestebokse skal der være i din hestestald?

Når du overtager en hesteejendom, kan det være vanskeligt at vurdere hvor mange hestebokse, der skal være i stalden. Eller skal det være udestald, løsdriftstald eller både og?
Læs mere

Hvordan undgås luftvejsproblemer og COPD hos heste? (1. af 2)

I denne artikel fokuseres på staldluftens kvalitet i relation til hestens nedre luftveje. Vi tager gennem hestens lunger og undersøger de udfordringer, som de dagligt udsættes for. For luftkvaliteten kan p ...
Læs mere

Hvordan undgås luftvejsproblemer og COPD hos heste? (2. af 2)

I mange hestestalde er luftkvaliteten særdeles dårlig, og det kan på sigt give hesten kroniske skader på dens luftveje, som ikke blot nedsætter hestevelfærden men også dens præstationsevne. Læs 2. del af a ...
Læs mere

Håndbog til driftsplanlægning / bog

Mange hesteholdere der vælger at flytte på landet møder nye begreber og ord som dyreenheder, husdyrgødningsbekendtgørelse, landbrugsordninger, opbevaringskapacitet mm. Det bliver en del af hverdagen for de ...
Læs mere

Interview med hestekonsulent og agronom Dorte Rebbe

’Når HorseConsult optimerer et hestehold, sikrer vi sundheden og velfærden, og det kommer både hestene og ejerne til gode med gladere heste, større rideglæde samt bedre driftsledelse og økonomi!'
Læs mere

KONSULENTBESØG - Din hesteejendom, din livsstil, dine heste, dine ønsker og mål.....

Få overblik over ejendommens muligheder: Prøv et konsulentbesøg - både før etablering - og når du er godt igang.
Læs mere

Køb bøger eller film for min. 600 kr og få FRI FRAGT eller GAVE

Når du handler fysiske varer som bøger eller film i Webshoppen for min. kr. 600 inkl. moms excl. ekspedition, kan du vælge Fri fragt eller en gratis gave blandt det store udvalg. Der ydes én gratis gave el ...
Læs mere

Landbrugsbyggeri – teknik og styring / bog

Et byggeprojekt skal planlægges grundigt, før starten til selve byggeriet går. Skal du igang med et staldbyggeri for første gang, så kan denne bog være en god hjælp. Den giver vejledning gennem hele forløb ...
Læs mere

Lov om hold af heste - 'hesteloven'

Lov om hestehold omfatter en række mindstekrav og anbefalinger for bla. forebyggelse af adfærdsforstyrrelser, opstaldning herunder hestebokse og løsdrift, foldophold og adgang til folde, fodring, ibrugtagn ...
Læs mere

Løsdrift - løsdriftsstald

Definition af Løsdrift - løsdriftsstald
Læs mere

Naturlig opvækst giver fysisk og psykisk sunde heste

I opvæksten præges føllene af det omgivende miljø - primært jævnaldrende føl, andre heste og af mennesket. Denne miljøpåvirkning får stor betydning for deres liv som voksne heste. Som hesteejer er det vigt ...
Læs mere

Ny kreativ anvendelse af utidssvarende hestestald

Skulle det forholde sig sådan, at din gamle hestestald ikke kan klare de nye lovkrav, så se lige her! Måske kan den indrettes som bolig til dig og din familie. Se blot denne løsning fra Holland.
Læs mere

Når foldens naturlige forhold fungerer som læskur for heste

Det er væsentligt at heste på fold tilbydes tørt leje, læ og ly mod nedbør. I de tilfælde hvor naturlige forhold i princippet svarer til den beskyttelse, som et læskur eller bygning kan give er der ikke kr ...
Læs mere

Opstaldningskontrakt

Opstaldningskontrakt til brug i forbindelse med indgåelse af aftale om opstaldning af heste mellem opstaldningssted og opstalder.
Læs mere

Rapport om hold af heste. Sammenfatning af arbejdsgruppens synspunkter og forslag

I rapporten afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste januar 2006 sammenfattes arbejdsgruppens synspunkter og forslag vedr. lov om hold af heste. Rapporten er på mere end 100 sider og k ...
Læs mere

Regler for hold af heste der går ude hele døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr

Udegående dyr som fx heste, køer og får skal have det godt - også når det bliver vintervejr med frost, sne, regn og blæst. Det stiller særlige krav til dem, der har ansvaret for dyrene. I denne artikel bes ...
Læs mere

Samarbejde mellem hesteholder, konsulent og dyrlæge kommer hestene til gode

Når problemerne i hesteholdet skal løses, er tværfagligt samarbejde mellem konsulent og dyrlæge vigtigt. Hesteejeren og dermed hestene får gavn af den synergi-effekt der opstår, når hesteejeren, konsulente ...
Læs mere

Staldindretning: Kan den gamle staldbygning blive til en god hestestald?

Er din eksisterende hestestald hensigtsmæssigt indrettet ? Opfylder din hestestald lov om hold af heste? Hvilke muligheder rummer bygningen reelt ift. dine ønsker og gældende lov?
Læs mere

Staldklimaets betydning for hestens sundhed

Et godt staldklima har betydning for sundheden for hestene og de personer, der færdes i stalden. Læs om de faktorer der har betydning for staldklimaet og sundheden. Du får også praktiske råd til, hvordan d ...
Læs mere

Stereotyp adfærd

Når vi taler om hestens velfærd og adfærd, støder vi ofte på begrebet ’stereotyp adfærd’, men hvad betyder det omsat til alm. praksis?
Læs mere

Tørv - tørvestrøelse

Definition af Tørvestrøelse
Læs mere

Udegående heste: Bekendtgørelse om udegående heste, bkgt. 1005 af 09. oktober 2008

Reglerne i denne bekendtgørelse om udegående heste, bkgt. 1005 af 09. oktober 2008 finder anvendelse på udegående islandsheste og shetlandsponyer pr. 15. oktober 2008.
Læs mere

Vinterfodring: Foderplaner og foderbudgetter

Når temperaturen falder, og græsset holder op med at vokse, er det tid for tilvænning til vinterfodringen - med øget risiko for vægttab og kolik. Og det er på høje tid at planlægge vinterfodringen så du fi ...
Læs mere

Udegående heste om vinteren, læskur?

Jeg søger information om fravigelse af regler om læskur til visse typer hesteracer. Jeg tænker her især på denne kolde periode på året. Hvilke racer indgår i denne fravigelse?
Læs mere

Forkølelse eller luftvejslidelse ?

Hej HorseConsult Min hest er begyndt at både hoste og pruste lidt. Jeg ved ikke, om den er blevet forkølet. Den går på døgnfold på sommergræs, og jeg ved ikke, om han er blevet syg pga. det har regnet. Han hoster, når han får foder. Hvad skal jeg gøre for at det går over? Hilsen Mette.
Læs mere

Hosteheste, bronkitis, allergi, staldmiljø

Min hest, en Dansk Varmblod på 11 år hoster, når jeg rider på den, både skridt, trav og galop. Ikke når den står i stalden, og ikke når den går og græsser, heller ikke når den fodres eller får hø. Det har stået på ca. 1 md. nu og går åbenbart ikke væk af sig selv. Vi har en anden hest i
Læs mere

Kværke - hvor stor er smittefaren?

Hej! Jeg mangler nogle informationer om kværke, som vel er en luftvejslidelse eller en slags lungebetændelse? Jeg mangler information om, hvordan vi mennesker skal opføre os, hvad vi må og ikke må. Mange er temmelig "hys", når talen falder på denne sygdom. Dyrlægen kører dog til andre
Læs mere

Irritation i luftvejene og hoste; hvad fejler hesten?

Hej hestebrevkasse. Min pony har problemer med irritation i luftvejene, hoster lidt og fryser ellers under arbejde. Der er kigget i luftvejene med kamera, men der var ingen infektion eller slim at se; kun en lille smule irritation. Den står nu på spåner og får vandet høet og vand i
Læs mere

Sparker i boksen - vi har bl.a. forsøgt slåkæder

Jeg har en 2 års travhoppe, der desværre slår meget i sin boks - især ved spisetid. Vi har givet hende slåkæder på. Nu er jeg ikke så vant til slåkæder, og vil derfor gerne vide, om det har nogen betydning for hendes søvn. Hun ligger hovedsagligt ned om natten, da hun stadig vokser meget.
Læs mere

Min hest sparker i boksen; hvad kan jeg gøre?

Kære Janne Jeg så, at du havde svaret andre på deres problemer med deres heste og håber du kan give mig et godt råd eller to :).. Jeg har en dansk varmblodshoppe på 9 år. Hun er meget hoppet og vil gerne bestemme over alle hvis hun kan! Hun går på fold med en vallak, som hun jagter l
Læs mere

Foldskade: Accept af risiko, når man lukker heste sammen / Historisk dokument

Hej brevkasse. Vi har en hest der er blevet skadet af en anden hest på fold, og dyrlægeregningerne er løbet op i ca. 40.000 kr. Nu er mit spørgsmål: Kan det sidestilles med medvirken til skaden, at vi lukker vores hest på fold med andre heste ?
Læs mere

Madras og strøelse i hesteboks

Kære HorseConsult. Har I en opskrift på, hvordan man laver den perfekte madras i en hesteboks. Hilsen Jens Dahl Hansen
Læs mere

Hoppe med føl ude i dårligt vejr?

Min hoppe med føl går ude fra morgen til aften hver dag. Så vil jeg høre, hvor meget du mener, et føl kan tåle at gå ude i dårligt vejr fx. hvis det regner. Mvh. Lykke
Læs mere

Lys - dagslys og kunstigt lys - hvad er hestes behov?

Hej der! Hvad er bedst for hestene, at lyset er tændt ved dem i de timer de står i stalden, eller at de står med slukket lys det meste af dagen lang? Personligt har jeg det sådan, at hestene selvfølgelig har krav på lys i de timer de står i stalden. Hvad syntes du er mest rigtigt?
Læs mere

Etablering af hestehold før 1. juli 2007 - Er mit hestehold under overgangsordningerne?

I forbindelse med den nye lov om hestehold har jeg hæftet mig ved, at overgangsreglerne gælder for hestehold etableret før 1. juli 2007. Jeg er blevet i tvivl om, hvordan jeg sikrer, at mit hestehold (som udelukkende består af mine egne heste, der er chippet) bliver omfattet af overgang
Læs mere

Staldmiljø og hoste hos pony - hvad kan jeg gøre?

Jeg har en lille ponyhoppe på 14 år. Hun hoster rigtig meget. Er der nogen der har gode råd om, hvordan jeg kan få det væk?
Læs mere

Fodring i løsdrift

Jeg har lige fået pony, som går i løsdrift med 2 islændere. Problemet er at det er tidskrævende at hente den hver morgen og at holde de 2 islændere væk fra dens foder. De er meget interesserede og sluger hurtigt deres eget foder. Kan den nøjes med fodring een gang om dagen? Venlig hils
Læs mere

COPD, astma, allergi

Min 5-årige vallak har udviklet astma og allergi med hoste. Det starter hvert år i slutningen af januar og varer frem til han lukkes på sommergræs i starten af maj (dette og sidste år). Blodprøve viser at han reagerer positivt på havre og hvede, delvist på byg. Han reagerer desuden delvist
Læs mere

Strøelse eller grovfoder - Hvedehalm eller ej?

Kan man bruge hvedehalm som strøelse til heste eller er det skadeligt? Jeg møder stor debat om det, og den generelle opfattelse er at de ikke kan tåle det.
Læs mere

Hestens velfærd med urin, ammoniak og støv?

Til brevkassen Hvorfor tillades det at heste/pony står i boks i mange af døgnets timer stående i urin/afføring samtidigt med at al fodring foregår selvsamme sted? I naturen sørger dyret for en skarp adskillelse af ovennævnte. Hvorfor respekterer hesteejeren ikke dette naturlige behov
Læs mere

Heste æder hegnspæle - hvorfor?

Hvorfor spiser mine heste hegnspæle af grantræ? De går på fold hele døgnet her om sommeren.
Læs mere

Hostehest, COPD, astmatisk bronkitis

Kære Horse Consult! Har I nogle erfaringer med, at luftvejslidelser hos heste (hoste, astmatisk bronkitis) eventuelt kan have noget med høj luftfugtighed at gøre - primært i, men også uden for stalden? Grunden til, at jeg har fået ideen er, at de senere års milde, meget fugtige vin
Læs mere

Regler for hestehold; størrelse på hestebokse og folde / Historisk dokument

Hej Brevkasse Når man som jeg kun har et lille hestehold med et mindre jordtilliggende kan jeg blive bekymret for, om de nye regler også vil få betydning for os fx. mht. størrelsen på hestebokse og folde. Mvh. Kate
Læs mere

Allergisk hest (svampesporer og støv) - kan han tåle wraphø?

Vi har en hest, der er allergisk overfor svampesporer og støv. Vi giver ham pt. hø, der er vandet i 24 timer, og han står på spåner. Dette giver ham ingen gener. Kan vi i stedet for hø bruge wraphø til ham? Og hvad er wraphø egentlig? MVH. B. Jensen
Læs mere

Allergi og hoste hos hest i løsdrift. Valg af strøelse og grovfoder

Hej Dorte jeg har brug for et råd ang. min hest som sandsynligvis er allergisk overfor svampesporer. Et par gange har jeg oplevet, at hun hoster, når hun får hø der støver (vi har ikke haft den bedste opbevaringsmulighed). Derfor gik jeg sidste år over til først at vande hendes hø
Læs mere

Er opsamlet regnvand egnet som drikkevand til heste?

Hej Brevkasse Jeg vander mine heste med vand fra nedløbsrøret, men er faktisk i tvivl, om det kan indholde skadelig elementer. Det er fint rent og uden skidt, og de får det samme dag, som murerbajlen bliver fyldt. Jeg har en stor hest, som er 1/2 koldblod, og han drikker 60-80 liter
Læs mere

Er hestepensionen ansvarlig for skader på fold?

Hej hestebrevkasse, Jeg har et spørgsmål angående skader på heste der står på fold: Hvis en hest som er pensionær på en gård kommer alvorligt til skade f.eks ved at blive presset igennem hegnet af de andre heste, hvem har ansvaret herfor? Hvis der nu ikke var strøm nok i hegnet, og det er
Læs mere

Hest med stressreaktioner

Hej Brevkasse Jeg har en hest opstaldet, som alle i stalden er utrygge ved, da den har nogle noget voldsomme reaktioner. Hesten virker utryg og kan gå i panik og forsvarsposition, når den føler sig truet, hvilket den gør mange gange dagligt. Man skal passe meget på med at gå ind til d
Læs mere

Hestens immunforsvar - Rød solhat

Hej Dorte Tak for en god brevkasse. Nu begynder temperaturen at falde, og fra tidligere år ved jeg, at vi får hoste i stalden. Kan jeg give mine heste noget, som kan styrke dens immunforsvar? Jeg vil helst bruge naturlige produkter. Har du nogle gode råd? Venlig hilsen Han
Læs mere

Høhæk til løsdrift - afstand mellem tremmer

Hejsa. Vi har bygget en løsdrift til vores 4 heste. Nu vil vi gerne sætte en høhæk op, så de kan få ensilage og halm ad libitum. Problemet er bare at vi ikke kan blive enige om hvor stor afstanden skal være mellem stolperne. Det bliver svejset. Vi har gættet på en 8-9 cm. Er det for lil
Læs mere

Forskellen på hvedehalm og byghalm?

Hvad er forskellen på at fodre med hvedehalm og byghalm?
Læs mere

Fravænning af føl (1)

Mit føl bliver nok allerede taget fra hoppen som 5 måneders. Er det ikke lidt for tidligt? Når hun er fravænnet, skal hun gå i løsdrift. Er det det bedste for et føl? Og hvor gammel skal et føl være, før man begynder at rense hovene?
Læs mere

Virus og feber

Jeg har en Oldenborg på 3 ½ år, der ifølge dyrlægen har en virus. Den har feber - 40,3. Hvor lang tid går der fra udbrud af virus hos den ene hest til en anden hest i samme stald risikerer at få samme virus? Hvad er normaltemperaturen for raske heste? På forhånd tak for jeres svar!
Læs mere

Hoste hos fjordhest - hvad kan årsagen være og, hvad kan jeg gøre?

Hej. Jeg har en 9-årig fjordhest som er begyndt at hoste. Han hoster mest, når han varmes op i skridt. Han hoster ca. 3 gange efter hinanden. Hosten har været væk en måneds tid, men er så kommet igen. Hvad kan årsagen være, og hvad kan jeg gøre ved det?
Læs mere

Boksstørrelser ifbm. lov om hold af heste

Hej Dorte Jeg er forundret over, hvorfor man ikke tager hensyn til boksens udseende, når man taler om mindstemål i Lov om Hold af heste. En boks der er helt lukket feks. med tremmer på øverste halvdel har ca. 30% mindre bevægelsesareal end en åben boks. Ka' Du gi' et svar på dette?
Læs mere

Rundbuehal - Er det ikke længere tilladt at have opstaldning af heste i den?

Hej Jeg har stald i en rundbuehal. Nu har jeg gennemlæst den nye lov om hold af heste og er stødt på noget af et problem. I loven står der at der skal være en frihøjde på 2,60 cm. Det er der jo af naturlige grunde ikke over det hele i en rundbuehal. Er det så ikke længere tilladt at
Læs mere

Heste der æder træværket

Min hest og 2 ponyer går ude døgnet rundt og året rundt. De har en løsdriftstald, de kan gå ind i, når de har lyst. Der er et halvtag og under det er placeret en bigballe halm, de frit kan æde af. Problemet er at de gnaver træværket i stumper og stykker. Hvad gør man? Findes noget man k
Læs mere

Byghalm som strøelse eller grovfoder?

Hej Brevkasse Skal man bruge vårbyghalm eller vinterbyghalm? Jeg mener, det er vårbyghalm, der er det bedste, men jeg kan ikke rigtig argumentere for hvorfor. Med venlig hilsen Susanne
Læs mere

Læskur på sommerfold

Hej... Min hest skal på jordfold her i sommermånederne, og der er ikke tilstrækkeligt med læ. Derfor vil jeg gerne vide, om der bare skal have et halvtag, eller om der skal være afskærmning på 3 sider. Det skal lige siges, at det kun er i sommermånederne den skal gå der.... Venlig h
Læs mere

Giver staldklimaet både bronkitis og hudskæl?

Hej Brevkasse Min 10-årige hest har normalt et jern-helbred, men hun er begyndt at hoste. Det er ikke en tør hoste, den lyder kold og våd. Hun har virket lidt trist på det sidste, og spiser ikke op, hun plejer ellers at have en umættelig appetit. Hun har også fået kløende skæl med små s
Læs mere

Astmastisk bronkitis, forbedring af staldmiljøet

Hej Min hest har lige fået diagnosticeret astmatisk bronkitis, samtidig med et par andre i stalden med ialt 9 heste. To af de andre heste har lige været forfangne. Jeg har taget to prøver af grovfoderet. En fra de gamle baller, som ikke er blevet fjernet og delvist bliver fodret - s
Læs mere

Sommergræsning med vinterlignende vejr - Skal de på stald?

Hej Dorte Mine heste går på sommerfold 2 km fra deres stald og bokse. Jeg er ude hos dem hver dag, og der er altid frisk vand hos dem. Men her til aften er det et være uvejr med torden og regn i stride strømme. Det er 19 grader her kl. 20 den 22. august. Der er store træer som giver læ
Læs mere

Ømbenet hest om vinteren; blive på stald, eller have sko på?

Hej Brevkasse Min hest går meget på fold, også her om vinteren. Nu er hun blevet meget, meget ømtået (januar), og jeg er i tvivl, om jeg skal lade hende blive på stald eller lukke hende på fold. Hun går uden sko, og det er jo det nemmeste, men bør jeg måske få lagt sko på hende? Mang
Læs mere
 
 

0

    
 
 

Søg

KATEGORI

SØGEORD

SORTERING

 

Videnscentret © gi’r svar på det meste!
Gratis Nyhedsmail med faglig viden © Sponsoreret af HorseConsult!

Er du leverandør til hestefolket eller hesteholder?
NyhedsbrevProdukter fra Webshoppen >>>

Komplet håndbog om heste og staldmanagement / bog
Stalden og andre bygninger til heste. En guide til design og konstruktion / bog
Landbrugsbyggeri - materialer og metoder, 2. udgave 2014 / bog
Naturligt hestehold / bog
Når landbrugets bygninger skifter erhverv / bog
Skat for landmænd, 3. udgave / bog
Stalde og læskure til heste / bog
Fælde til hestebremser og klæg
Landbrugsbyggeri – teknik og styring, 1. udgave / bog / TILBUD
Hestehold - en grundbog / bog
HorseConsult
Skovhøj, Ingelstrupvej 5
DK-4682 Tureby
(+45) 93 86 86 92 | post@horseconsult.com

VILKÅR  |  SITEMAP